Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hvordan kan vi blive nødviet?

Her kan du læse mere om nødvielse.

Nødvielse foretaget uden den foregående prøvelse, hvis en af parternes har en sygdom, der er så alvorlig, at en udsættelse af vielsen vil medføre, at denne muligvis ikke kan finde sted. Dette skal så vidt muligt godtgøres ved lægeerklæring eller hvis tiden er knap en mundtlig erklæring fra en læge.

Giftefogeden skal i det omfang det er muligt, foretage prøvelse af ægteskabsbetingelserne. Parterne skal skriftligt eller mundtligt erklære at:

  • parret ikke er i slægtskab.
  • parret ikke har et tidligere ægteskab der hinder et nyt ægteskab
  • formålet med ægteskabet ikke er at opnå ret til ophold i Danmark, EU eller EØS.

Begge skal også kunne tilkendegive, at de ønsker ægteskabet og være bevidst om betydningen af dette.

 

Byrådsmedlemmer der er bemyndiget til at fortage vielser er:


Ib Kristensen, Borgmester ibk@billund.dk 7972 7207
Per Nyhus, Viceborgmester pny@billund.dk 2049 0359
Klara Lyskjær Noer, 2. viceborgmester kly@billund.dk 2018 4181
Robert Terkelsen, Udvalgsformand rte@billund.dk 2330 6054
Stefanie Storbank, Udvalgsformand sst@billund.dk 2553 1388
Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup, Udvalgsformand acgv@billund.dk 2285 2945