Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Grundlovsceremoni for ansøgere om dansk statsborgerskab

Her kan du læse meget mere om grundlovscermonien i Billund Kommune.

Hvad er en grundlovscermoni?

Grundlovscermonien er en højtidelig cermoni, der markerer, at du nu bliver dansk statsborger.

Dansk statsborgerskab betinges fremover af deltagelse i en grundlovscermoni.

Loven betyder, at Byrådet mindst to gange årligt skal give mulighed for, at du som ansøger kan tilmelde dig en grundlovscermoni.


Bemærk:

 • Selve tildelingen af statsborgerskab og den forudgående ansøgningsproces varetages af Udlændinge- og Integrationministeriet.
 • Udlændinge- og Integrationsministeriet vil efter, lovforslag om indfødsrets meddelelse vedtaget af Folketinget, sende et orienteringsbrev vedrørende ceremonien, til de ansøgere, der er optaget på det pågældende lovforslag. Ansøgere kan derefter tilmelde sig til grundlovscermonien.
 • Du skal deltage i grundlovsceremonien senest 2 år efter lovforslaget om indfødsrets (statsborgerskab) meddelelseHvis du ikke overholder denne frist, men fortsat ønsker at få dansk statsborgerskab, skal du indgive en ny ansøgning om dansk statsborgerskab og opfylde de regler, der gælder på dette tidspunkt. 

 • Det er Udlændinge- og Integrationministeriet som sender dit danske statsborgerbevis, efter du har deltaget i grundlovscermonien.

Hvem deltager ved en grundlovscermoni?

 • Ansøgere som har modtaget orienteringsbrev vedrørende grundlovscermoni fra Udlændinge- og Integrationministeriet.
 • Repræsentanter fra Byrådet samt en administrativ medarbejder.
 • Din nærmeste familie må godt komme med og overvære din grundlovscermoni, hvis du ønsker det, og hvis de er tilmeldt. Dog kan du i skrivende stund maks. invitere to gæster med pga. restriktioner som følge af coronavirus.

Hvad kommer der til at ske ved en grundlovscermonien?

Før ceremonien skal en af repræsentanten sikre sig din identitet ved fremvisning af fotolegitimation.

Til en grundlovscermoni skal du skrive under på en erklæring om, at du vil overholde grundloven m.v. 

Når du underskriver erklæringen, vil der være en repræsentant som ser på, mens du laver din underskrift.

Ansøgerne skal pt ikke udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunalbestyrelsen, da håndtrykket er suspenderet på grund af COVID-19.

Får jeg erklæringen udleveret til grundlovscermonien?

Udlændinge- og Integrationsministeriet vil efter vedtagelse af et lovforslag om indfødsretsmeddelelse sende et orienteringsbrev vedrørende ceremonien til de personer, der er optaget på det pågældende lovforslag

Du får tilsendt erklæringen fra Udlændinge- og Integrationministeriet. Husk at medbring denne erklæring til grundlovscermonien.

Hvis du har glemt at medbringe erklæringen, kan du få en ny erklæring udleveret til grundlovscermonien.

Hvilken legitimation er gyldig ved en grundlovscermoni?

 • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
 • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS medlemsland eller i Schweiz.
 • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.
 • Tilladelse udstedt fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. 

Hvornår er næste grundlovscermoni?

 • Mandag d. 1. marts 2021 kl. 10 i Byrådssalen på Rådhuset i Grindsted
 • Mandag d. 1. marts 2021 kl. 14 i Byrådssalen på Rådhuset i Grindsted

På grund af den nuværende situation med coronavirus i samfundet kan der maks. deltage syv borgere i hver cermoni, som hver må invitere op til to gæster.

Tilmeldingsfrist til begge ceremonier er mandag d. 8. februar 2021.

Hvordan tilmelder jeg mig grundlovscermonien?

Tilmelde dig næste Grundlovsceremoni i Billund Kommune.