Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Grundlovsceremoni for ansøgere om dansk statsborgerskab

Her kan du læse meget mere om hvad Grundlovsceremonien.

Hvad er en Grundlovsceremoni?

Grundlovsceremonien er en højtidelig ceremoni for at markere at du nu bliver dansk statsborger.

Dansk statsborgerskab betinges fremover af deltagelse i en Grundlovsceremoni.

Loven betyder, at Byrådet mindst to gange årligt skal give mulighed for at du som ansøger kan tilmelde dig en Grundlovsceremoni.

Grundet situationen vedr. Covid-19, har vi ved denne Grundlovsceremoni valgt, kun at tilbyde pladserne til borgere med bopæl i Billund kommune.

 

Bemærk:

 • Selve tildelingen af statsborgerskab og den forudgående ansøgningsproces varetages af Udlændinge- og Integrationsministeriet.
 • Udlændinge- og Integrationsministeriet vil efter  lovforslag om indfødsrets meddelelse vedtaget af Folketinget, sende et orienteringsbrev vedrørende ceremonien, til de ansøgere, der er optaget på det pågældende lovforslag. Ansøgere kan derefter tilmelde sig til Grundlovsceremonien.
 • Du skal deltage i Grundlovsceremonien senest 2 år efter lovforslaget om indfødsrets meddelelse. Hvis du ikke overholder denne frist, men fortsat ønsker at få dansk statsborgerskab, skal du indgive en ny ansøgning om dansk statsborgerskab og opfylde de regler, der gælder på dette tidspunkt.
 • Det er Udlændinge- og Integrationsministeriet som sender dit danske statsborgerbevis efter du har deltaget i Grundlovsceremonien.

Grundet situationen vedr. Covid-19, har vi ved denne Grundlovsceremoni valgt, kun at tilbyde pladserne til borgere med bopæl i Billund kommune. Vi vil opfordre dig til at kontakte din egen bopælskommune.

Hvem deltager ved en Grundlovsceremoni?

 • Grundet situationen vedr. Covid-19, har vi ved denne Grundlovsceremoni valgt, kun at tilbyde pladserne til borgere med bopæl i Billund kommune.
 • Ansøgere som har modtaget orienteringsbrev vedrørende grundlovsceremoni fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.
 • Repræsentanter fra Byrådet samt en administrativ medarbejder.
 • Din nærmeste familie må godt komme med og overvære din grundlovsceremoni hvis du ønsker og hvis de er tilmeldt. 

Hvad kommer der til at ske ved Grundlovsceremonien?

Før ceremonien startes skal en af repræsentanten først sikre sig din identitet ved fremvisning af fotolegitimation.

Til en Grundlovsceremoni, skal du skrive under på en erklæring om at du vil overholde grundloven m.v. 

Når du underskriver erklæringen, vil der være en repræsentant som ser på mens du laver din underskrift.

 

Får jeg erklæringen udleveret til Grundlovsceremonien?

Udlændinge- og Integrationsministeriet vil efter vedtagelse af et lovforslag om indfødsrets meddelelse sende et orienteringsbrev vedrørende ceremonien til de personer, der er optaget på det pågældende lovforslag. 

Du får tilsendt erklæringen fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Husk og medbring denne erklæring til Grundlovsceremonien.

Hvis du har glemt at medbringe erklæringen, kan du få en ny erklæring udleveret til Grundlovsceremonien.

 

Hvilken legitimation er gyldig ved en Grundlovsceremoni?

 • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
 • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS medlemsland eller i Schweiz.
 • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.
 • Tilladelse udstedt fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

 

 

Hvornår er næste Grundlovsceremoni?

Næste ceremoni er 29. september 2021. Der bliver åbnet for tilmelding ca. 3 måneder før ceremonien

Grundet situationen vedr. Covid-19, har vi ved denne Grundlovsceremoni valgt, kun at tilbyde pladserne til borgere med bopæl i Billund kommune.

Hvor: Billund Kommune, Rådhuset i byrådssalen, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted.

 

Hvordan tilmelder jeg mig til grundlovsceremonien?


Husk

At tilmelde din nærmeste familie sammen med dig, hvis du ønsker de skal overvære din Grundlovsceremoni.


Grundet situationen vedr. Covid-19, har vi ved denne Grundlovsceremoni valgt, kun at tilbyde pladserne til borgere med bopæl i Billund kommune. Vi vil opfordre dig til at kontakte din egen bopælskommune.

Næste ceremoni er 29. september 2021. Der bliver åbnet for tilmelding ca. 3 måneder før ceremonien

 

 

Må jeg tage familie og venner med til grundlovsceremonien og koster det noget at deltage?

 • På grund af den nuværende situation med coronavirus i samfundet, kan der max. deltage syv borgere til hver ceremonien, som hver må invitere op til to gæster.
 • Ved tilmelding til grundlovsceremonien kan du tilmelde nærmeste familie til ceremonien.
 • Det er gratis at deltage. 

Billund Kommunes Byrådssal
Billund Kommunes Byrådssal