Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Flagdag og børnemedaljer

Alle veteraner bosiddende i Billund Kommune, vil modtage en invitation til Flagdag for Danmarks Udsendte Invitationen udsendes pr. posten - heraf fremgår også information om tilmelding samt angivelse af, om der ønskes børnemedaljer uddelt på skole/i daginstitution.

"Flagdag for Danmarks udsendte" er en national mærkedag, indstiftet af folketinget.
Flagdag afholdes hvert år den 5. september.

Billund Kommune ønsker med flagdagen, at udtrykke anerkendelse af den indsats og de ofre, som udsendte samt deres børn og øvrige pårørende har ydet og fortsat yder for fællesskabets skyld.

Derfor inviterer Billund Kommune alle veteraner og pårørende i Billund Kommune til, at deltage i den lokale markering af National Flagdag.

På flagdagen uddeles der også børnemedaljer i daginstitution eller skole, til børn af veteraner. Medaljen kan også sendes til din hjemadresse. Børnemedaljen er indstiftet af Familienetværket. Formålet med medaljen er, at sige tak og vise anerkendelse

I forhold til flagdagen vil alle veteraner bosiddende i Billund Kommune modtage en invitation til dagens arrangement. Invitationen udsendes pr. post - heraf fremgår også information om tilmelding samt angivelse af, om der ønskes børnemedaljer uddelt på skole/i daginstitution.

 

Program for Flagdag 2021

Kl. 09.30 – 9.45 Velkomst ved borgmester Ib Kristensen: Flaghejsning med blæsere fra LEGOLAND Garden

Kl. 09.45 – 11.15 Rundstykker og kaffe i rådhusets kantine

Kl. 10.30 – 11.00 Kulturens betydning og krig: Oplæg ved Anna Louise Siggaard, museumsinspektør, Billund Kommunes Museer

Kl. 11.00 – 11.10 Overrækkelse af børnemedaljer ved borgmester Ib Kristensen

Kl. 11.10 – 11.15 Afrunding