Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Trafikplan for Billund By

Billund Kommune er i gang med at udarbejde en ny trafikplan for Billund By. Trafikplanen skal imødekomme behovet for et robust vejnet og en fremtidssikret trafikafvikling som følge af byens udvikling.

Billund er i udvikling

I dag kender kommunen blandt andet placeringen af flere af de store anlægsprojekter, der vil påvirke både trafikken, parkeringsforholdene og trafiksikkerheden med mange flere trafikanter på vejene i Billund.

De projekter, det drejer sig om, er blandt andet LEGO House og Design Outlet, som hver forventes at tiltrække op mod 250.000 årlige besøgende.

Desuden vil den kommende jernbaneforbindelse gøre det endnu lettere at komme til og fra Billund for besøgende fra Danmark og det nære udland.

På denne baggrund har Billund Kommunes trafikplanlæggere igangsat arbejdet med en trafikplan, der skal imødekomme behovet for et robust vejnet og en fremtidssikret trafikafvikling.

Dialogmøde

Dialog og inddragelse af byens borgere og erhverv er et vigtigt led i arbejdet med at indhente viden om de faktiske forhold i trafikken - fra dem der færdes i byen dagligt og kender den bedst.

Formålet med dialogmødet var at kortlægge idéer og forslag til brug i det videre arbejde med en samlet trafikplan. Mødet foregik i udendørs rammer på torvet foran Den Jyske Sparekasse fra kl. 9-12. 

Det var et åbent møde, hvor man frit kunne møde op i tidsrummet og komme med input samt gå i dialog med en fagperson fra kommunen. Mødet var indrettet med tre stande med hver sit tema, som Billund Kommune ønskede at gå i dialog om.

Temaerne var

  • busser, biler, cyklister og fodgængere
  • parkering
  • trafik i børnehøjde.

Under hvert tema var der opsat plancher med fakta om udviklingen i Billund og opfordring til at komme med idéer og forslag samt en oversigt over igangværende og kommende anlægsprojekter, hvor man kunne markere steder i Billund, som man havde særligt input til.

Mødet blev åbnet og afrundet af borgmester Ib Kristensen, og Byrådet var talstærkt repræsenteret. Efter en lidt tåget morgen brød solen frem, og undervejs i tidsrummet var der ca. 100 fremmødte.

Generelt var dialogen præget af stor interesse fra de fremmødte, og der kom rigtig mange gode idéer og konkrete forslag.

Opsamlingsnotat fra dialogmødet

Spørgsmål og svar vedr. trafikplanen