Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Torve & Pladser i Billund By

Seneste nyt: 13. oktober: Licitation på anlægsarbejde går om, men tidsplanen holder

Seneste nyt

Torsdag den 13. oktober:

Licitation på Torve og Pladser i Billund går om

 

Mandag den 14. marts præsenteres vinderen af projektkonkurrencen for torve og pladser i Billund Midtby. Det sker klokken 19.00 i Billund Idrætscenter.  

Se mere her

 

LEGO House bliver mere og mere markant i bybilledet i Billund, og nu begynder Billund Kommune arbejdet med at skabe de offentlige rum og omgivelser, der harmonerer med byen og funktionerne i og omkring LEGO House.

BIG Bjarke Ingels Group har udarbejdet et dispositionsforslag til de nye torve & pladser, og Billund Kommune har valgt Kuben Management som bygherrerådgiver, og der er indgået et samarbejde med KIRKBI og Billund Vand om det videre forløb.       

Teknik & Miljøudvalget i Billund Kommune har den 10. november anbefalet, at der gennemføres en projektkonkurrence. Fem team er indbudt til at komme med bud på, hvordan opgaven løses i forhold til det skitseprojekt som BIG - Bjarke Ingelss Group har lavet og i forhold til den nye Visionsplan for Børnenes Hovedstad Billund, som blev offentliggjort ved stormødet i Billund Idrætscenter onsdag den 25. november 2015.

Onsdag den 2. december 2015 var der møde med naboer til de nye pladser omkring LEGO House. På mødet kom der gode og konkrete input, som kommunens bygherrerådgiver, Kuben, formidler videre til konkurrencedeltagerne.

Det var et rigtig godt og konstruktivt møde, hvor rådgiver fik en række input og ideer med hjem. Blandt andet et råd om, at der er sørget for adgang til strøm og vand ved de nye torve og pladser, så det er nemt at lave arrangementer. På samme måde fik vi et opmærksomhedspunkt i forhold til julehandlen, når anlægsarbejdet går i gang,

Den 7. januar udsendes materiale fra rådgiver (Kuben Management) til de fem teams, som er prækvalificeret til konkurrencen.

De fem teams er:

 

Totalrådgiver

Underrådgivere og konsulenter

ADEPT Aps

Lapland Arkitekter Aps

EnviDan A/S

Trafikplan Rådgivende Ingeniørfirma

Arkitema K/S

Niras A/S

Active Institute

Antje Backhaus Gruppe F

Karres + Brands + Holcher Nordberg Architects

Via Trafik Rådgivning A/S

ALECTIA A/S

AF Lightning (konsulent)

Rambøll Danmark A/S

SLA A/S

Schønherr A/S

Orbicon A/S

 

I materialet indgår selvfølgelig det dispositionsforslag som BIG Bjarke Ingels Group har udarbejdet til de nye torve og pladser. BIG indgår samtidig i den gruppe af rådgivere, der understøtter dommerpanelet.

Dispositionsforslaget bliver en del af projektkonkurrencen, og det samme gør de anbefalinger og ambitioner, der er i Billund Byvision, som blev offentliggjort ved stormødet i Billund Idrætscenter onsdag den 25. november. Derudover indgår Billund Kommunes trafikafviklingsplan, klimatilpasningsprojekt samt kommune- og lokalplan naturligvis.

Den 15. februar kommer forslag retur fra de fem teams, og herefter er der så vurdering og bedømmelse hos rådgiver, og det etablerede dommerpanel. Byrådet har udpeget Ib Kristensen, Frede Nørskov og Per Nyhus som repræsentanter ved byrådsmødet den 24. november, herudover består dommerpanelet af repræsentanter fra Kirkbi, LEGO House Handelsforeningen og tre fagdommere.

Det forventes herefter at vinderforslag kan sendes til politisk behandling på byrådsmødet den 15. marts 2016.     

Herefter offentliggørelse det vindende team som bliver totalrådgiver på projektet og skal forestå projektering, anlægsudbud og tilsyn i udførselsfasen.

I oktober/November er der licitation på anlægsarbejdet.

Byggeriet koordineres i tæt samarbejde med LEGO House. Den fysiske etablering af pladserne påbegyndes efter planen  januar 2017november 2016 og forventes at være færdig samtidig med den officielle åbning af LEGO House i efteråret 2017.

 

 Se dispositionsforslaget fra BIG her