Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Beskæring af beplantning

Beplantning i form af hække, buske og træer mod stier, fortove og veje endnu skal beskæres, så de ikke er til gene for fodgængere, cyklister og øvrige trafikanter.

Beplantning må ikke være til gene for trafikken

I følge lovgivningen må beplantningen ikke vokse ud over stier, fortove, veje og lignende, og du har, som grundejer pligt til at sørge for at hække, buske og træer ikke er til gene for trafikken.

Bor du på en hjørnegrund?

På mange hjørnegrunde, er der tinglyst en deklaration om oversigt. På dette areal må beplantningen ikke være højere end 80 cm.

Grundejere, hvis grunde har tinglyst oversigtsdeklaration, anmodes om snarest at få foretaget beskæring af beplantning og hække, i henhold til denne deklaration.