Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Rygning

Ifølge Sundhedsstyrelsen ønsker halvdelen af alle rygere at stoppe med at ryge. Et rygestop medfører store sundhedsmæssige fordele, også selvom du først stopper efter mange år som ryger. Ønsker du hjælp til rygestop, tilbyder vi gratis rygestopforløb til alle borgere i kommunen. Børn og unge, der ønsker et rygestop, henvises til medarbejder med særlige kompetencer på området.

Partnerskabet Røgfri fremtid

Billund Kommune er partner i partnerskabet Røgfri Fremtid. Vi samarbejder med Region Syddanmark og de øvrige partnere om at nå målet om, at ingen børn og unge ryger i 2030 og færre end fem procent af den voksne befolkning ryger. Sammen tager vi ansvar for at sikre, at færre ryger og færre bliver syge af tobaksrøg.

 

Billund Kommunes tilbud om rygestop

Billund Kommune er en del af Røgfri Fremtid

Få gratis digital hjælp til dit rygestop

Rygestopkursus ved Grindsted Apotek

Danmarks Lungefunktion

Bliv røgfri ved hjælp af Stoplinien

XHALE giver dig personlige beskeder, øvelser og videoer