Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Rygning

Ifølge Sundhedsstyrelsen ønsker halvdelen af alle rygere at stoppe med at ryge. Et rygestop medfører store sundhedsmæssige fordele, også selvom du først stopper efter mange år som ryger. Billund kommune tilbyder gratis rygestop forløb til alle borgere i kommunen. Du kan få hjælp til at stoppe med at ryge og fastholde dit rygestop, så du går en røgfri fremtid i møde. Børn og unge, der ønsker et rygestop, henvises til medarbejder med særlige kompetencer på området.

Rygning er uden sammenligning den enkeltstående risikofaktor, der har størst betydning for folkesundheden. Tal fra Sundhedsstyrelsen fortæller, at der hvert år dør ca. 13.600 danskere af en rygerelateret sygdom, det svarer til 25% af alle dødsfald. Cirka 900 danskere dør årligt som følge af passiv rygning. Derfor er rygning den mest betydningsfulde forebyggelige risikofaktor for dødeligheden i Danmark.

Partnerskabet Røgfri fremtid

Billund Kommune er partner i partnerskabet Røgfri Fremtid. Kommunen samarbejder med Region Syddanmark og de øvrige partnere om at nå målet om, at ingen børn og unge ryger i 2030 og færre end fem procent af den voksne befolkning ryger. Sammen tager vi ansvar for at sikre, at færre ryger og færre bliver syge af tobaksrøg.

Børn og unges rygevaner afgøres af mange forhold, blandt andet af rygevaner hos deres forældre og venner og af normer i deres omgivelser. Derfor er det vigtigt, at man sætter ind flere steder.  

Fordele ved rygestop

Tidsramme

Fysiske fordele

Efter 20 minutter

Blodtryk og puls normaliseres

1 døgn

Risikoen for blodpropper er mindsket

Du har fået mere blod til huden og varme i tæer og fingre

2 døgn

Smagssansen og lugtesansen er nu markant bedre

Konditionen er bedre, da kulilten er helt ude af kroppen

3 døgn

Bronkierne begynder at slappe af og vejrtrækningen bliver nemmere

2 uger – 3 måneder

Kredsløbet bliver gradvist bedre og bedre

Dine lunger kan bedre bekæmpe infektioner

3-12 måneder

 

Du hoster mindre og din vejtræning er blevet endnu bedre

Mange sover bedre og du er mere frisk

5 år

Din risiko for at få en blodprop er nu halveret

10 år

Din risiko for at få en blodprop er nu den samme som hos en aldrig ryger

Din risiko for at få kræft er nu halvt så stor, som da du røg.

(Kilde: sst.dk)

Billund Kommunes tilbud om rygestop

Billund Kommune er en del af Røgfri Fremtid