Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Mental sundhed

Er du mental sund, så vil du for det meste have det godt med dig selv og dit liv. Mange af os vil på et eller flere tidspunkter i vores liv opleve belastende situationer, hvor presset bliver så stort, at vi får brug for hjælp. Vi har en række tilbud til dig, der har behov for denne hjælp og støtte.

Mental sundhed hænger sammen med vores fysiske og psykiske helbred. Derudover er vores livsstil og sociale liv også afgørende.

Derfor er sund kost, motion og gode sociale relationer vigtige for vores mentale sundhed.

Dårlig mental sundhed kan vise sig på forskellige måder, fx ved at du

  • føler dig ensom
  • oplever din tilværelse som meningsløs
  • føler dig presset til at klare skole/arbejde godt
  • føler, at der er et ulige forhold mellem det du kan præstere og egne/andres krav
  • føler dig anspændt og irritabel
  • sover dårligt

Tilbud i Billund Kommune for bedre mental sundhed til at mestre hverdagen:

Sundhedspleje til dig, der er gravid og ung, har det svært, er alene eller har andre særlige behov

Tilbud til dig, der er ung (15-30 år) og oplever, at din hverdag er ved at vælte 

Anonym rådgivning til dig, der er under 18 år og til familier med børn, der har brug for rådgivning og vejledning

Headspace: Til dig der er er mellem 12-25 år og har brug for nogen at tale med om for eksempel mobning, eksamensangst, tristhed, ensomhed eller noget helt andet

Cool Kids/Chilled: Til dig, der er forælder til et barn eller en ung, der viser tegn på angst

Forebyggende hjemmebesøg til dig, der enten er 65 år og har en markant ændret livssituation eller er fyldt 75 år