Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Mental sundhed

At være mental sund betyder, at du for det meste har det godt med dig selv og dit liv, og at du kan indgå i fællesskaber med andre mennesker. Mange af os vil på et eller flere tidspunkter i vores liv opleve belastende situationer, hvor presset bliver så stort, at vi får brug for hjælp. I Billund Kommune har vi en række tilbud til dig, der har behov for hjælp og støtte til at mestre hverdagen.

Både i barndommen, ungdommen og voksenlivet gælder det, at en sund livsstil, fx sund kost og motion, og gode sociale relationer har betydning for vores mentale sundhed. Mental sundhed har betydning for udvikling af både fysisk og psykisk sygdom - eksempelvis ved vi, at længerevarende stress øger risikoen for udvikling af hjertekarsygdom og depression. For børn og unge har mental sundhed også stor betydning for deres indlæringsevne.

Mental sundhed hænger således sammen med vores livsstil og sociale sundhed samt med vores fysiske og psykiske helbred.

 

Dårlig mental sundhed kan vise sig på forskellige måder, fx ved at:  

  • du føler dig ensom
  • du oplever din tilværelse som meningsløs, uforståelig og uden sammenhæng
  • du føler dig presset af dine forældre eller arbejdsgiver til at klare skole/arbejde godt
  • du føler, at der er et ulige forhold mellem dine ressourcer og egne/andres krav
  • du føler dig anspændt og irritabel
  • du sover dårligt

Kommunens tilbud om støtte og hjælp til at mestre hverdagen

Sundhedspleje til dig, der er gravid og ung, har det svært, er alene eller har andre særlige behov

Ungeafdelingen: tilbud til dig, der er ung (15-30 år) og oplever, at din hverdag er ved at vælte 

Anonym rådgivning til dig, der er under 18 år og til familier med børn, der har brug for rådgivning og vejledning

Headspace: til dig der er er mellem 12-25 år og har brug for nogen at tale med om for eksempel mobning, eksamensangst, tristhed, ensomhed eller noget helt andet

Cool Kids/Chilled: til dig, der er forælder til et barn eller en ung, der viser tegn på angst

Forebyggende hjemmebesøg til dig, der enten er 65 år og har en markant ændret livssituation eller er fyldt 75 år