Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Forebyggende hjemmebesøg

Du er 65 år eller derover

Du vil blive tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, når:

 • du er 75 år 
 • du er 80 år
 • du er 82 år og derover
 • du er 70 år og bor alene
 • du er 65 år eller derover og din livssituation har ændret sig væsentligt - f.eks  hvis du har mistet din ægtefælle
 • du er 65 år eller derover og er tilflytter

Hvad skal jeg gøre?

Du modtager et brev med dato for besøg i din digitale postkasse eller som almindeligt brev, hvis du ikke er tilmeldt digital post..

Du bestemmer selv, om du vil takke ja til tilbuddet. 

Du har også mulighed for at tage kontakt til Sundhed og Træning og lave en aftale, hvis du er 65 år eller derover og oplever, at din livssituation har ændret sig væsentligt.

Hvordan foregår besøget?

Besøget udføres af en Forebyggelseskonsulent og foregår i dit hjem.

Bor du alene tager besøget cirka 45 minutter og 90 minutter, hvis I er et ægtepar. 

Vi taler om, hvordan du klarer din dagligdag. Vi kan for eksempel tale om følgende:

 • Hvad har betydning for dit helbred og trivsel?
 • Dine glæder og vanskeligheder ved at blive ældre.
 • Hvordan går din dagligdag? 
 • Støtte/vejlede dig til at løse evt. problemer af helbredsmæssig-, social- eller praktisk karakter. 
 • Oplyse dig om kommunes aktiviteter og tilbud.

 

 

Tilbud om forebyggende hjemmebesøg

Tilbud om forebyggende hjemmebesøg

Formålet med et forebyggende hjemmebesøg er, at du og kommunens medarbejder sammen kan drøfte din aktuelle livssituation og dit eventuelle behov for hjælp til at udnytte dine ressourcer og bevare dit funktionsniveau.

Det forebyggende hjemmebesøg kan fokusere på eksempelvis din hverdag, trivsel, sociale netværk, bolig, økonomi og sundhedstilstand.

Det er op til den enkelte kommune, hvordan de tilrettelægger det forebyggende hjemmebesøg. Kommunen kan eksempelvis vælge at tilrettelægge det forebyggende hjemmebesøg som et kollektivt arrangement. Borgere, der ikke ønsker at deltage i et kollektivt arrangement, skal i stedet tilbydes et individuelt besøg i hjemmet.

Tilbuddet om et forebyggende hjemmebesøg skal altid gives til dig ved direkte henvendelse.

Hvis du allerede modtager både personlig pleje og praktisk hjælp, kan kommunen undlade det årlige tilbud om et forebyggende hjemmebesøg.

Faste tidspunkter for forebyggende hjemmebesøg

Hvis du bor alene, skal din kommune tilbyde dig et forebyggende hjemmebesøg, når du fylder 70 år.

Desuden skal kommunen tilbyde dig et forebyggende hjemmebesøg, når du fylder 75 og 80 år. Fra du er fyldt 82 år, skal kommunen tilbyde dig mindst ét årligt forebyggende hjemmebesøg.

Forebyggende hjemmebesøg efter behov

Kommunen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg efter behov, hvis du er mellem 65 og 81 år, og du er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne.

Tavshedspligt

Alle de oplysninger, der kommer frem under samtalen, er underlagt tavshedspligt. Du bestemmer selv, om du vil tage imod tilbuddet. Fravælger du tilbuddet, kan du altid senere bede om et forebyggende hjemmebesøg.