Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Forebyggende hjemmebesøg

Er et tilbud til dig, som: Er 65 + år, og hvor din livssituation har ændret sig markant. Er 70 år og bor alene. Er fyldt 75 år. Er fyldt 80 år. Er 82 år og derover. Er 65 år og derover og har mistet sin ægtefælle. Hvis din ægtefælle er flyttet på plejehjem, eller hvis du på anden vis er henvist til tilbuddet.

Formålet med forebyggende hjemmebesøg

Billund kommune ønsker at have fokus på borgernes trivsel. Derfor er formålet med hjemmebesøget en dialog om din livssituation med fokus på at forebygge nuværende og eventuelt kommende problemstillinger.

• At drøfte emner, som har betydning for helbred og trivsel.

 

• At få talt om glæder og vanskeligheder ved at blive ældre.

 

• At drøfte dagligdagen og få inspiration til at gøre den lettere.

 

• At få hjælp til at løse evt. problemer af helbredsmæssig-, social- eller praktisk karakter.

 

• At få oplysninger om Billund Kommunes aktiviteter og tilbud.

 

Hvad er et forebyggende hjemmebesøg ?

Et forebyggende hjemmebesøg er en samtale, som foregår hjemme hos dig og som tager udgangspunkt i din aktuelle livssituation.

Besøgene udføres af en Forebyggelseskonsulent, som er ansat ved Billund Kommune.

Samtalen varer cirka 45 minutter ved enlige og 90 minutter ved ægtepar. 

 

Vi vil blandt andet komme ind på:

•Din livshistorie

•Din bolig 

•Din dagligdag

•Dine interesser og aktiviteter

•Dit Helbred og din trivsel

•Kost og væskeindtag

 

Du er selv med til at bestemme samtalens indhold, så hvis der er andre emner du gerne vil drøfte, er det muligt.

Forebyggelseskonsulenten kan give dig råd og vejledning i forbindelse med eventuelle problemer, og kan informere om eksisterende tilbud og aktiviteter i Billund Kommune.

Forebyggelseskonsulenten kan ikke bevilge f.eks. hjemmehjælp og hjælpemidler, men kan rette henvendelse til rette sted. 

Det forebyggende hjemmebesøg erstatter ikke de eksisterende tilbud til dig såsom hjemmehjælp, men er et supplement til disse.

Der er selvfølgelig tavshedspligt omkring besøgene. 

 

Hvordan bliver jeg kontaktet ?

Det år du fylder 75 år, modtager du et brev via din digitale postkasse. Det er derfor vigtigt, at du tjekker din digitale postkasse.

Hvis ikke du er tilmeldt Digital Post, vil du modtage et almindeligt brev om det forebyggende hjemmebesøg. Du bestemmer selv, om du vil takke ja til tilbuddet. 

Du har også selv mulighed for at tage kontakt til Træningsenheden og lave en aftale, hvis du er 65 + år og oplever, at din livssituation har ændret sig markant.

Fra du bliver 82 år vil du årligt få tilbudt et hjemmebesøg.

 

 Forebyggende hjemmebesøg folder

 Tilbud om forebyggende hjemmebesøg

Tilbud om forebyggende hjemmebesøg

Formålet med et forebyggende hjemmebesøg er, at du og kommunens medarbejder sammen kan drøfte din aktuelle livssituation og dit eventuelle behov for hjælp til at udnytte dine ressourcer og bevare dit funktionsniveau.

Det forebyggende hjemmebesøg kan fokusere på eksempelvis din hverdag, trivsel, sociale netværk, bolig, økonomi og sundhedstilstand.

Det er op til den enkelte kommune, hvordan de tilrettelægger det forebyggende hjemmebesøg. Kommunen kan eksempelvis vælge at tilrettelægge det forebyggende hjemmebesøg som et kollektivt arrangement. Borgere, der ikke ønsker at deltage i et kollektivt arrangement, skal i stedet tilbydes et individuelt besøg i hjemmet.

Tilbuddet om et forebyggende hjemmebesøg skal altid gives til dig ved direkte henvendelse.

Hvis du allerede modtager både personlig pleje og praktisk hjælp, kan kommunen undlade det årlige tilbud om et forebyggende hjemmebesøg.

Faste tidspunkter for forebyggende hjemmebesøg

Hvis du bor alene, skal din kommune tilbyde dig et forebyggende hjemmebesøg, når du fylder 70 år.

Desuden skal kommunen tilbyde dig et forebyggende hjemmebesøg, når du fylder 75 og 80 år. Fra du er fyldt 82 år, skal kommunen tilbyde dig mindst ét årligt forebyggende hjemmebesøg.

Forebyggende hjemmebesøg efter behov

Kommunen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg efter behov, hvis du er mellem 65 og 81 år, og du er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne.

Tavshedspligt

Alle de oplysninger, der kommer frem under samtalen, er underlagt tavshedspligt. Du bestemmer selv, om du vil tage imod tilbuddet. Fravælger du tilbuddet, kan du altid senere bede om et forebyggende hjemmebesøg.