Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Patientsikkerhed

Læs mere nedenfor

Hjælp os med at lære, hvis noget går galt!

Det danske sundhedsvæsen behandler dagligt flere tusinde mennesker.
Nogle gange sker der fejl eller hændelser i en behandling, der ikke har været tilsigtet, og patienter bliver skadet eller udsat for en risiko for skade.
Sundhedsvæsnet vil gerne have kendskab til sådanne hændelser og fejl, da man kan lære af dem og undgå, at andre bliver udsat for det samme. Derfor har borger eller pårørende mulighed for at rapportere sådanne utilsigtede hændelser. 

Du kan rapportere en utilsigtet hændelse her

 

Rapportering af utilsigtede hændelser er ikke en klage

Når du rapporterer en utilsigtet hændelse, indgiver du ikke en klage. 

 

Ansøgning til at klage kan du læse om nedenfor. 

Ansøgning om erstatning skal først anmeldes til patienterstatningen, som behandler sagen og træffer en afgørelse.

Ansøgning om erstatning findes her 

Klage over en erstatningsafgørelse fra Patienterstatningen

Klage over sundhedsfaglig behandling

Klage over brud på patientrettigheder

Patientvejledere

 

Hvis du vil klage over, at du er blevet udsat for tvang, skal du klage til Det Psykiatriske Patientklagenævn. Du kan finde mere information om dine muligheder for at klage over anvendelse af tvang i psykiatrien nedenfor.

Klage over tvangsindgreb i psykiatrien 

Klage over afgørelsen til Det Psykiatriske Ankenævn