Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Kørsel til læge/speciallæge

Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra læge/speciallæge og selv betale for transporten. Alene det, at du ikke har adgang til bus eller tog, berettiger ikke til transport eller befordringsgodtgørelse. Kørsel med Flextur kan også være en mulighed.

Hvor henvender jeg mig, hvis jeg har behov for kørsel?

Du skal ringe til lægekørsel ved Sundhed og Træning.

Når du ringer, vil du skulle svare på spørgsmål til brug for vurderingen. Ud fra dine svar vurderes det, om du af helbredsmæssige årsager kan få kørsel.

Du skal ringe mindst 2 ½ time før din aftale hos lægen. Du kan tidligst ringe 14 dage før.

Du skal have følgende oplysninger klar, når du ringer:

  • Dit personnummer
  • Den adresse du skal hentes på, og den adresse du skal køres til 
  • Det tidspunkt du skal være hos lægen, og hvornår du skal køres hjem igen. Husk at spørge lægen om, hvor lang tid det tager.
  • Oplys om du skal have hjælpemidler med eller er kørestolsbruger.


Hvis du får bevilget kørsel så vær opmærksom på følgende:

Taxa kan komme mindst 5 minutter før, den tid du har fået oplyst.

Taxa kan komme op til 15 minutter efter den oplyste tid.

Du kan ankomme op til 30 minutter før din planlagte tid ved lægen/speciallægen.

 

Kørselsgodtgørelse

Du kan søge om kørselsgodtgørelse, hvis du selv har sørget for transport. Der er forskellige regler alt efter, om du er pensionist eller ej.

• Hvis du bor mere end 50 km fra speciallægen (afstanden beregnes på www.krak.dk) og har en samlet billetudgift på mere end 100 kr. tur/retur, eller

• Hvis du er pensionist (ikke efterlønsmodtager) og har en samlet billetudgift på mere end 42 kr. tur/retur.

Som hovedregel vil tilskuddet svare til den billigste forsvarlige transportmulighed, og beløbet kan ikke overstige de faktisk udgifter.

Du sender et ansøgning om kørselsgodtgørelse til Sundhed og Træning, Sydtoften 102, 7200 Grindsted.

Har du ikke modtaget afgørelse/udbetaling indenfor 8 uger efter du har ansøgt, skal du kontakte Sundhed og Træning.

 

 

 

Ansøgning om befordringsgodtgørelse til læge/speciallæge