Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Kørsel til genoptræning

Hvis du har fået en genoptræningsplan fra sygehuset.

Kan jeg få bevilget kørsel, og hvor henvender jeg mig?

Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra genoptræning og selv betale for transporten. Alene det, at du ikke har adgang til bus eller tog, berettiger ikke til transport eller befordringsgodtgørelse.

Kørsel med Flextur kan også være en mulighed.

Du skal ringe til Sundhed og Træning, her vil terapeuten vurdere, om du af helbredsmæssige årsager kan få kørsel. Under dit genoptræningsforløb vil terapeuten løbende vurdere dit behov for kørsel.

Kørselsgodtgørelse 

Du kan søge om kørselsgodtgørelse, hvis du selv har sørget for transport. Der er forskellige regler alt efter, om du er pensionist eller ej.

• Hvis du bor mere end 50 km fra genoptræningsstedet (afstanden beregnes på www.krak.dk) og har en samlet billetudgift på mere end 100 kr. tur/retur, eller

• Hvis du er pensionist (ikke efterlønsmodtager) og har en samlet billetudgift på mere end 42 kr. tur/retur.

Som hovedregel vil tilskuddet svare til den billigste forsvarlige transportmulighed, og beløbet kan ikke overstige de faktisk udgifter.

Din terapeut udleverer et ansøgningsskema, som du sender til Sundhed og Træning, Sydtoften 102, 7200 Grindsted.

Har du ikke modtaget afgørelse/udbetaling indenfor 8 uger efter du har ansøgt, skal du kontakte Sundhed og Træning.

Ansøgning om befordringsgodtgørelse til Sygehus/Træning Ambulant afsnit