Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Kørsel - Almen genoptræning

Kørsel til genoptræning, hvis du har fået en genoptræningsplan fra sygehuset.

Kan jeg få bevilget kørsel, og hvor henvender jeg mig?

Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra genoptræningsstedet og selv betale for transporten. Alene det, at du ikke har adgang til bus eller tog, berettiger ikke til transport eller befordringsgodtgørelse.

Kørsel med Flextur kan også være en mulighed.

Hvornår kan jeg søge om transport

Betingelse for transport er, at der foreligger en genoptræningsplan (GOP) fra sygehus efter endt behandling. Terapeuten visiterer ud fra din helbredsmæssige tilstand, om du kan benytte offentlige transportmidler, eller om du kan visiteres til kørsel. Under genoptræningsforløbet vil terapeuten løbende vurdere, dit behov for kørsel.

Hvornår kan jeg søge om kørselsgodtgørelse 

Du kan søge om kørselsgodtgørelse, hvis du selv har sørget for transport. Der er forskellige regler alt efter, om du er pensionist eller ej.

• Hvis du bor mere end 50 km fra sygehuset, (afstanden beregnes på www.krak.dk) og har en samlet billetudgift på mere end 100 kr. tur/retur, eller

• Hvis du er pensionist (ikke efterlønsmodtager) og har en samlet billetudgift på mere end 42 kr. tur/retur.

Din terapeut udleverer et ansøgningsskema, som du sender til Sundhed og Træning, Sydtoften 102, 7200 Grindsted att: Helle Vagtborg.

Ansøgning om befordringsgodtgørelse til Sygehus/Træning Ambulant afsnit

Kvalitetsstandard for kørsel til genoptræning