Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Kørsel - Almen genoptræning

Her kan du læse om kørsel til genoptræning, hvis du har fået en genoptræningsplan fra sygehuset.

Kan jeg få bevilget kørsel, og hvor henvender jeg mig?

Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra genoptræningsstedet og selv betale for transporten. Alene det, at du ikke har adgang til bus eller tog, berettiger ikke til transport eller befordringsgodtgørelse.

Kørsel med Flextur kan også være en mulighed.

Hvornår kan jeg søge om transport

Betingelse for transport er, at der foreligger en genoptræningsplan (GOP) fra sygehus efter endt behandling. Terapeuten visiterer ud fra din helbredsmæssige tilstand, om du kan benytte offentlige transportmidler, eller om du kan visiteres til kørsel. Under genoptræningsforløbet vil terapeuten løbende vurdere, dit behov for kørsel.

Hvornår kan jeg søge om kørselsgodtgørelse 

Du kan søge om kørselsgodtgørelse, hvis du selv har sørget for transport. Der er forskellige regler alt efter, om du er pensionist eller ej.

• Hvis du bor mere end 50 km fra sygehuset, (afstanden beregnes på www.krak.dk) og har en samlet billetudgift på mere end 100 kr. tur/retur, eller

• Hvis du er pensionist (ikke efterlønsmodtager) og har en samlet billetudgift på mere end 42 kr. tur/retur.

Afdelingen, du er blevet behandlet på, udfylder et ansøgningsskema, som du sender til Sundhed og Træning, Sydtoften 102, 7200 Grindsted att: Helle Vagtborg.

Særligt om COVID-19

Sundhedsmyndighederne anbefaler pr. 10. august, at alle passagerer i sygetransporter og den visiterede FlexTrafik bruger mundbind under kørslen. Hvis du ikke selv har mulighed for at medbringe mundbind, tilbyder vi gratis mundbind, som udleveres af chaufføren. Denne mulighed med gratis mundbind forventes dog først at kunne træde i kraft i slutningen af uge 33. 

Ansøgning om befordringsgodtgørelse til Sygehus/Træning Ambulant afsnit

Yderligere oplysninger findes i folderen "Visiterede kørselsordninger i Billund kommune" maj 2019

Kvalitetsstandard for kørsel til genoptræning

Hvem kan få gratis transport?

I nogle tilfælde kan du få arrangeret transport eller få betalt dine udgifter til transport til læge, speciallæge, sygehus eller genoptræning.

Dine muligheder for at få gratis transport afhænger af, om du skal til læge, speciallæge, sygehus eller genoptræning.

Transport til praktiserende læge eller praktiserende speciallæge

Du kan få transport eller få udgifterne til transport betalt, hvis du er i sikringsgruppe 1 og opfylder et eller flere af disse krav:

 • din tilstand kræver transport med ambulance eller sygekøretøj til akut skadebehandling, eller
 • du skal til speciallæge, som er mere end 50 km fra, hvor du bor, eller
 • du er pensionist.

Du kan læse mere om sikringsgrupper her:

Transport til speciallæge uden henvisning

Du kan få transport eller få udgifterne til transport betalt uden henvisning hos de følgende speciallæger:

 • Speciallæge i øjensygdomme
 • Speciallæge i øre-næse-halssygdomme
 • Speciallæge i gynækologi og obstetrik ved svangerskabsafbrydelse inden udløbet af 12. uge.

Hvis du vil have transport til speciallæge uden henvisning, kræver det, at du vælger den speciallæge, der har konsultation nærmest ved din bopæl. Hvis den speciallæge, som ligger tættest på dig, ikke har mulighed for at hjælpe dig, kan du få arrangeret transport eller få godtgjort transport til den nærmeste speciallæge, som ikke er forhindret.

Transport til sygehus

Du kan få transport eller udgifterne til transport betalt, hvis:

 • din tilstand kræver transport med ambulance eller sygekøretøj, eller
 • du bor mere end 50 km. fra sygehuset, eller
 • du er pensionist, eller
 • du ikke er i stand til at tage med offentlige transportmidler, og
 • du er indlagt på sygehuset, men skal hjem midlertidigt, eller
 • du skal til videre ambulant behandling på sygehuset.
Transport til genoptræning efter indlæggelse

Hvis du har været indlagt på sygehus og har fået en genoptræningsplan, kan du få transporten eller få udgifterne til transport til genoptræning betalt, hvis:

 • du bor mere end 50 km. fra genoptræningsstedet, eller
 • du er pensionist, eller
 • du ikke er i stand til at køre selv eller tage med offentlige transportmidler.
Pris for turen

Det gælder for alle ture, at:

 • turen skal koste mere end 104 kr. tur/retur for ikke-pensionister og mere end 44 kr. tur/retur for pensionister (2022)
 • du kan få betalt det, turen koster med det billigste transportmiddel, du har mulighed for at bruge
 • du kan få transport til/betalt det, turen koster til din egen læge eller den nærmeste speciallæge, hvor du kan få behandling, til det sygehus, du er henvist til efter regionens visitationskriterier, eller til det genoptræningssted, du er henvist til efter kommunens visitationsretningslinjer.

Ansøg om kørsel til læge og sygehus

Transport til praktiserende læge, speciallæge og genoptræning

Kontakt kommunen ved transport til praktiserende læge, speciallæge og genoptræning.

Transport til sygehus

 Kontakt sygehuset ved transport til sygehus.

Hvis du selv sørger for transport

Hvis du selv sørger for transport til sygehusbehandling eller genoptræning, skal du først aftale det med sygehuset/kommunen.
Når du bagefter søger om at få udgiften refunderet, skal du sende dokumentation med fra lægen, sygehuset eller genoptræningsstedet for, at du har været der.

Regionen afgør, om du får tilbud om transport eller betalt udgifterne til befordring til sygehusbehandling.
Kommunen afgør, om du får tilbud om transport eller betalt udgifterne til transport til læge og til genoptræning.

Kan jeg få en ledsager med?

I tilfælde hvor du selv kan få gratis transport, kan du også få dækket transporten for en ledsager, hvis:

 • din alder eller dit helbred kræver, at du har en ledsager med, og
 • turen for ledsageren koster mere end 104 kr. tur/retur for ikke-pensionister og mere end 44 kr. tur/retur for pensionister (2022)

Hvis ledsagelsen kræver mere end 12 timers fravær fra hjemmet, har ledsageren også ret til gratis transport til ud- eller hjemrejse uden ledsagelse af patienten.

Hvis du vil klage

Hvis du har søgt om gratis transport og fået afslag, kan du klage til Styrelsen for Patientklager, senest fire uger efter at du har modtaget afslaget.

Fra 1. december 2015 har du skullet klage digitalt.