Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Handicapbil

Her vil du få overblik kriterier for, at få bevilliget en handicapegnet bil og hvordan du søger

Du kan søge, om at få støtte til køb af en handicapegnet bil hvis

  • du har en nedsat funktionsevne, der i væsentlig grad vanskeliggør dine muligheder for at fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse eller i øvrigt i væsentlig grad forringer din evne til at færdes
  • du har et betydeligt kørselsbehov, der bedst løses i egen bil.

Vi vurderer din ansøgning ud fra, et samlet billede af dit helbred, dine sociale forhold og din evne til at færdes, f.eks. din gangdistance. I forbindelse med vurderingen, vil vi se på, om dit kørselsbehov kan dækkes bedre på anden vis f.eks. via af handicapkørsel.
Opfylder du betingelserne for at støtte til køb af bil, yder vi et lån, svarende til billigst egnede bil-løsning og tilskud til nødvendig særlig indretning.

Får du en bevilling kan du

  • få et rentefrit lån. Som udgangspunkt skal halvdelen, af bilens værdi, afdrages, mens resten af bilens værdi nedskrives. Beregningen vil være afhængig af dine indtægtsforhold
  • få tilskud til indretninger, der eventuelt skal monteres i bilen, f.eks. specialsæde, flytning af pedaler, kran eller lift, fastspænding af kørestol mv. Tilskud til automatgear ydes med et fast tilskud
  • blive fritaget for afgifter ved køb af den bevilligede bil
  • blive fritaget for at betale grøn ejerafgift eller vægtafgift på bilen (bortset fra udligningsafgift på en dieselbil)

Du skal selv betale de sædvanlige driftsudgifter på din bil (brændstof, værkstedsbesøg, forsikringer mv.).
Du vil dog – efter ansøgning – kunne få hjælp til reparation af de særlige indretninger, som bilen er udstyret med.

 

Ansøgning om støtte til bil

Støtte og ansøgning om handicapbil

Hvis du, dit barn eller plejebarn har varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, kan du søge kommunen om støtte til en bil.

Ansøg om parkeringskort for personer med handicap

Personer med nedsat funktionsevne og kort gangdistance kan købe et handicapparkeringskort. Det giver mulighed for at parkere på et offentligt område i længere tid og flere steder, end andre bilister må. På private parkeringspladser, fx ved et indkøbscenter, gælder andre regler.

Parkeringskortet er personligt og udstedes til såvel børn som voksne med handicap. Kortet skal ligge synligt i forruden på bilen.

Ansøgning

Du skal bruge et særligt ansøgningsskema, som du kan hente på Danske Handicaporganisationers hjemmeside. Du selv, samt din egen læge eller en hospitalslæge, skal udfylde skemaet og sende det med et foto til Danske Handicaporganisationer. På baggrund af din ansøgning afgør Danske Handicaporganisationers Brugerservice, om du kan købe et parkeringskort.

Et parkeringskortet er gyldigt i ti år, hvis din eller dit barns funktionsevne ikke forbedres væsentligt. Læs mere og se priser på Danske Handicaporganisationers hjemmeside.

Klage

Du kan inden fire uger efter afgørelsen sende en klage til Danske Handicaporganisationer, som vurderer sagen og sender klagen videre til Rigspolitichefen. 

EU-parkeringskort for personer med handicap

Inden du rejser til andre lande i Europa, skal du undersøge reglerne for parkering.

Kørestole, elscootere og trehjulede knallerter

Hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap, som gør det svært eller umuligt for dig at færdes, kan du søge om at låne en kørestol, en eldreven kørestol, en trehjulet knallert eller lignende hos kommunen. Du kan naturligvis også selv købe dit transportmiddel hos en forhandler.

Kørekort ikke nødvendigt

Som almindelig kørestolsbruger betragtes du i færdselsloven som gående. Elscootere, elcykler og elkørestole betragtes som cykler. Du behøver ikke et kørekort, hvis du kører under 30 km/t.

  • Hvis du kører under 6 km/t, betragtes du som fodgænger og må køre på fortovet.
  • Hvis du kører over 6 km/t, betragtes du som cyklist og skal køre på cykelstien og kørebanen. Husk lys, når det er mørkt, diset eller tåget.

På borger.dk kan du læse mere om at søge støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet(DUKH) kan give dig uvildig rådgivning, når din sag er gået i hårdknude eller du føler dig uretfærdigt behandlet.

Du kan søge aktindsigt i dine sager hos kommunen, hos lægen og på hospitalets forskellige afdelinger. Læs mere på borger.dk om at søge aktindsigt.