Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Forbrugsgoder

Ansøgning om forbrugsgoder

Tilskud til forbrugsgoder

Forbrugsgoder er produkter, som massefremstilles og forhandles bredt til almindeligt brug i befolkningen. Du kan få tilskud til visse forbrugsgoder, hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap. Kommunen skal yde støtte til forbrugsgodet, hvis det i væsentlig grad kan afhjælpe dig, lette dagligdagen i dit hjem, eller hvis det er nødvendigt, for at du kan udøve et erhverv.


Du kan ikke få tilskud til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo, fx en almindelig seng, computer eller smartphone, men du kan fx få tilskud til et el-køretøj eller en elevationsseng, som du ikke ville have haft behov for, hvis du ikke var handicappet.


Du kan få tilskud, hvis din udgift til forbrugsgodet er over 500 kr. (2014). Tilskuddet udgør 50 pct. af et almindeligt standardprodukt af den pågældende art. Hvis du på grund af dit handicap behøver et forbrugsgode, som er dyrere end et almindeligt standardprodukt, betaler kommunen de nødvendige merudgifter.


Hvis forbrugsgodet udelukkende har til formål at afhjælpe dig grundet dit handicap, er det kommunen, som betaler anskaffelsesprisen. Hjælpen kan ydes som lån.

• Din personlige økonomi har ikke indflydelse på, om du er berettiget til hjælp eller hvor meget du kan få i tilskud.

 

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning

 

Læs mere om hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning