Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Forbrugsgoder

Her vil du få overblik over hvad forbrugsgode er og hvordan du ansøger om dem

Hvad er forbrugsgoder?

Forbrugsgoder er produkter, som massefremstilles og forhandles bredt til almindeligt brug i befolkningen. Får at være i målgruppen til et forbrugsgode, skal du opfylde de samme betingelser, som ved et hjælpemiddel.


Du kan ikke få tilskud til forbrugsgoder, der indgår i sædvanligt indbo, f.eks. en almindelig seng, computer eller smartphone. Du kan få tilskud til f.eks. et el-køretøj eller en elevationsseng, som du ikke ville have haft behov for, hvis du ikke havde dit handicap.


Du kan få tilskud, hvis din udgift til forbrugsgodet er over 500 kr. (2014). Tilskuddet udgør 50 pct. af et almindeligt standardprodukt af den samme art. Hvis du på grund af dit handicap behøver et forbrugsgode, som er dyrere end et almindeligt standardprodukt, betaler kommunen de nødvendige merudgifter.


Hvis forbrugsgodet udelukkende har til formål at afhjælpe dig grundet dit handicap, er det kommunen, som betaler anskaffelsesprisen. Forbrugsgodet bevilliges om et udlån og skal returneres når der ikke længere er behov for godet

Din egen økonomi har ikke indflydelse på, om du er berettiget til hjælp eller hvor meget du kan få i tilskud.

 

Ansøgning om hjælpemiddel/forbrugsgode/boligindretning

 

Læs mere om hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning på borger.dk