Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hjælpemidler

Få et samlet overblik over hjælpemidler.

Vi har lige nu en periode med nedsat bemanding på hjælpemiddelområdet. Der vil derfor være en længere behandlingstid på ansøgninger om hjælpemidler til udgangen af 2021. 

I forbindelse med din kontakt/ansøgning til Team Hjælpemiddel, bil og bolig oplyses du derfor om en øget sagsbehandlingstid indtil udgangen af 2021.

Sagerne vurderes altid individuelt, og de mest presserende sager prioriteres først. Dette betyder at der vil forekomme situationer, hvor denne prioritering vil give længere ventetid for den enkelte borger.

Vi opfordrer til, at vi ved fælles hjælp får en konstruktiv dialog omkring sagens behandling og erkender at en øget sagsbehandlingstid for den enkelte kan opleves som uhensigtsmæssigt.

I tilfælde hvor vi ikke kan overholde den udmeldte sagsbehandlingsfrist vil du blive orientere om dette og få en udmelding om hvornår sagen forventes færdigbehandlet.

På baggrund af ovenstående har vi besluttet at lukke Quick - Service i sommerferien og frem til den 1. september.

Har du spørgsmål til din sag kan myndighedsafdelingen kontaktes på 79727400 alle hverdage mellem 8.00 og 15.00