Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Livsstilshold

”Livsstilsændringer på den sunde måde. Du mangler ikke rygrad – du mangler redskaber."

Tilbuddet er til dig over 18 år og bor i Billund Kommune. Du er fysisk inaktiv og er i risiko for at udvikle livsstils sygdomme.

Det er vigtigt, at du er motiveret for at ændre livsstil i forhold til fysisk aktivitet og kost.

Livsstilholdets forløb er bygget op på følgende måde

  • Tilbuddet indledes med en samtale med henblik på afklaring af motivation og planlægning af mål. 
  • Træning to gange ugentligt - 16 gange i alt.
  • Undervisning med relevante emner såsom motivation, kost, selvværd og ændring af vaner.
  • Individuel samtale omkring ændring af vaner. 
  • Introduktion til motionstilbud.
  • Ideer til hvordan motion bliver en del af din hverdag.
  • Hensyntagen til dine ressourcer samt støtte og opbakning til ændring af vaner.
  • Mulighed for at deltage i praktisk madlavning ved diætist tre gange (egenbetaling til råvarer).

Hvornår starter vi ?

Der tilbydes Livsstilhold to gange om året.

Tilmelding

Du kan selv henvende dig direkte eller via egen læge/sygehus eller andre kommunale samarbejdspartnere.

Hvor mødes vi ?

Træningen foregår i Træningsenheden på Sydtoften 102, 7200 Grindsted.

Undervisere

Sundhedsfagligt personale

Transport

Du skal selv sørge for transport, du kan evt. benytte FLEXTUR tlf: 76 608 608 

Pris

Tilbuddet er gratis

Kontakt oplysninger

Hvis du vil vide mere kan du kontakte 
Træningsenheden, Sydtoften 102 7200, Grindsted
Tlf: 72 13 16 69
Mandag til fredag kl. 08.00 - 10.00
Mandag til torsdag kl. 12.00-13.00

Du kan læse mere om Livsstilholdet i pjecen nedenfor 

Livsstilhold ved Billund Kommune