Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hjerneskaderehabilitering

Her kan du finde information om Billund Kommunes tilbud, hvis du eller nærmeste pårørende har fået en skade i hjernen som følge af slag mod hovedet, blodprop/blødning i hjernen, infektion eller kræft.

Hvad er hjerneskaderehabilitering 

Hjerneskaderehabilitering er et tilbud til alle borgere bosat i Billund Kommune.

Erhvervet hjerneskade kan være forårsaget af flere forskellige faktorer såsom slag mod hjernen, blodprop eller blødning i hjernen, infektion eller kræft. 

 

Udgangspunktet for hjerneskaderehabiliteringen I Billund Kommune er følgende: 

”Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats”. "Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet - Rehabilitering i Danmark (2004). 

 

Hvad er en hjerneskadekoordinator ?

At få en hjerneskade betyder ofte en ændret hverdag for både den ramte og for personer tæt på. Det kan været svært at overskue, hvor man kan finde hjælp, dette kan Billund Kommunes Hjerneskadekoordinator hjælpe dig med.

En Hjerneskadekoordinator kan blandt andet hjælpe dig og dine pårørende med at skabe overblik over Billund Kommunes tilbud, sikre koordination og sammenhæng i rehabiliteringsforløbet. 

 

Professionel hjernetræning

Hvis du efter en skade i hjernen oplever symptomer såsom:

  • Koncentrations - og eller hukommelsesbesvær
  • Manglende overblik og initiativ
  • Nedsat tempo eller nedsat opmærksomhed
  • Øget træthed

Så kan du ansøge om et holdtilbud med Professionel Hjernetræning ved at kontakte Træningsenheden på 72 13 16 69, mellem 08.00 – 10.00 og 12.00-13.00, fredage 08.00-10.00. Du har også mulighed for at kontakte hjerneskadekoordinator Connie Nielsen på 79 72 73 12 mellem 08.00 – 10.00 og 12.00-13.00, fredage 08.00-10.00

Du kan læse mere om Professionel hjernetræning nedenfor. 

Professionel hjernetræning - træning til "de små grå"

 

Tilbud om Samtalegruppe i Hjernesagen

Tilbud om Samtalegruppe i Hjernesagen Samtalegruppen er for dig, der har fået en senhjerneskade eller er pårørende.

Gruppen mødes den 2. mandag i måneden fra kl. 15.00-17.00 på Mødestedet, Nygade 29, Grindsted.

Her kan man mødes med andre, der er i en lignende situation som en selv.

Pris: 20 kr. pr. gang til kaffe og kage.

Interesserede kan ringe til Hanne Nielsen på tlf.: 7532 2354/2330 6154.

Alle er velkommen!