Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Forebyggende hjemmebesøg

Er et tilbud til dig, som er fyldt 75 år eller til dig som er 65 + år, og hvor din livssituation har ændret sig markant. Fra du er 80 år, vil du få tilbudt et årligt besøg.

Formålet med forebyggende hjemmebesøg

Billund kommune ønsker at have fokus på borgernes trivsel. Derfor er formålet med hjemmebesøget en dialog om din livssituation med fokus på at forebygge nuværende og eventuelt kommende problemstillinger.

• At drøfte emner, som har betydning for helbred og trivsel.

• At få talt om glæder og vanskeligheder ved at blive ældre.

• At drøfte dagligdagen og få inspiration til at gøre den lettere.

• At få hjælp til at løse evt. problemer af helbredsmæssig-, social- eller praktisk karakter.

• At få oplysninger om Billund Kommunes aktiviteter og tilbud.

 

Hvad er et forebyggende hjemmebesøg ?

Et forebyggende hjemmebesøg er en samtale, som foregår hjemme hos dig og som tager udgangspunkt i din aktuelle livssituation.

Besøgene udføres af en Forebyggelseskonsulent, som er ansat ved Billund Kommune.

Samtalen varer cirka 45 minutter ved enlige og 90 minutter ved ægtepar. 

Vi vil blandt andet komme ind på:

  • Din livshistorie
  • Din bolig 
  • Din dagligdag
  • Dine interesser og aktiviteter
  • Dit Helbred og din trivsel
  • Kost og væskeindtag

Du er selv med til at bestemme samtalens indhold, så hvis der er andre emner du gerne vil drøfte, er det muligt.

Forebyggelseskonsulenten kan give dig råd og vejledning i forbindelse med eventuelle problemer, og kan informere om eksisterende tilbud og aktiviteter i Billund Kommune. Forebyggelseskonsulenten kan ikke bevilge f.eks. hjemmehjælp og hjælpemidler, men kan rette henvendelse til rette sted. 

Det forebyggende hjemmebesøg erstatter ikke de eksisterende tilbud til dig såsom hjemmehjælp, men er et supplement til disse.

Der er selvfølgelig tavshedspligt omkring besøgene. 

 

Hvordan bliver jeg kontaktet ?

Det år du fylder 75 år, modtager du et brev via din digitale postkasse. Det er derfor vigtigt, at du tjekker din digitale postkasse.

Hvis ikke du er tilmeldt Digital Post, vil du modtage et almindeligt brev om det forebyggende hjemmebesøg. Du bestemmer selv, om du vil takke ja til tilbuddet. 

Du har også selv mulighed for at tage kontakt til Træningsenheden og lave en aftale, hvis du er 65 + år og oplever, at din livssituation har ændret sig markant.

Fra du bliver 80 år vil du årligt få tilbudt et hjemmebesøg.

 

 Forbyggende hjemmebesøg folder

 Tilbud om forebyggende hjemmebesøg

Fyldt 75 år

Er du fyldt 75 år, tilbyder kommunen dig et forebyggende hjemmebesøg.

Fyldt 80 år

Næste tilbud om besøg får du, når du fylder 80 år, hvor kommunen skal tilbyde dig mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg. Formålet med et hjemmebesøg er, at du og kommunen sammen kan drøfte din aktuelle livssituation og dit eventuelle behov for hjælp til at udnytte egne ressourcer og bevare dit funktionsniveau.

Under samtalen kan I gennemgå dine livsforhold. Det kan for eksempel være din hverdag, trivsel, sociale netværk, bolig, økonomi og sundhedstilstand.

Hvis du allerede modtager både personlig pleje og praktisk hjælp, kan kommunen undlade det årlige besøg.

Forebyggende hjemmebesøg efter behov

Kommunen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg efter behov, hvis du er mellem 65 og 79 år, og du er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne.

Tavshedspligt

Alle de oplysninger, der kommer frem under samtalen, er underlagt tavshedspligt. Du bestemmer selv, om du vil tage imod tilbuddet. Fravælger du tilbuddet, kan du altid senere bede om et forebyggende hjemmebesøg.

Hvis du vil klage over hjemmehjælp

Du kan klage over din hjemmehjælp, fx over hjælpens omfang, den måde opgaverne udføres på, den person, som udfører opgaverne, eller over at der er givet afslag på hjemmehjælp.

Det er kommunalbestyrelsen i din kommune, der har det overordnede ansvar for ældreplejen. Ønsker du at klage eller gå i dialog angående kommunens serviceniveau, kan du derfor rette henvendelse til kommunalbestyrelsen.