Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hjerneskaderehabilitering

Her kan du finde information om Billund Kommunes tilbud, hvis du eller nærmeste pårørende har fået en skade i hjernen som følge af slag mod hovedet, blodprop/blødning i hjernen, infektion eller kræft.

Hvad er hjerneskaderehabilitering 

Hjerneskade Rehabilitering er et tilbud til borgere fra 18 år og op til folkepensionsalderen, som er bosat i Billund Kommune.

Erhvervet hjerneskade kan være forårsaget af flere forskellige faktorer såsom slag mod hjernen, blodprop eller blødning i hjernen, infektion eller kræft. 

 

Udgangspunktet for hjerneskaderehabiliteringen I Billund Kommune er følgende: 

”Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats”. "Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet - Rehabilitering i Danmark (2004). 

 

Hvad er en hjerneskadekoordinator ?

At få en hjerneskade betyder ofte en ændret hverdag for både den ramte og for personer tæt på. Det kan været svært at overskue, hvor man kan finde hjælp, dette kan Billund Kommunes Hjerneskadekoordinator hjælpe dig med.

En Hjerneskadekoordinator kan blandt andet hjælpe dig og dine pårørende med at skabe overblik over Billund Kommunes tilbud, sikre koordination og sammenhæng i rehabiliteringsforløbet. 

Du kan nedenfor læse mere om hvordan Hjerneskadekoordinatoren kan hjælpe dig og en beskrivelse af kommunens Neurofaglig Koordinationsteam. 

Her kan du læse om hjerneskaderehabilitering i Billund Kommune

 

Professionel hjernetræning

Hvis du efter en skade i hjernen oplever symptomer såsom:

  • Koncentrations - og eller hukommelsesbesvær
  • Manglende overblik og initiativ
  • Nedsat tempo eller nedsat opmærksomhed
  • Øget træthed

Så kan du ansøge om et holdtilbud med Professionel Hjernetræning ved at kontakte Træningsenheden på 72 13 16 69, mellem 08.00 – 10.00 og 12.00-13.00, fredage 08.00-10.00. Du har også mulighed for at kontakte hjerneskadekoordinator Connie Nielsen på 79 72 73 12 mellem 08.00 – 10.00 og 12.00-13.00, fredage 08.00-10.00

Du kan læse mere om Professionel hjernetræning nedenfor. 

Professionel hjernetræning - træning til "de små grå"

 

Billund Kommune holder løbende foredrag omkring:

  • Hjernes funktion
  • Følger efter hjerneskade
  • Pårørende og nye roller
  • Energiforvaltning 

Foredragene er åbne for alle interesserede.

Der afholdes pårørendekursus for at give redskaber og støtte til at håndtere den ændrede rolle, når ens nærmeste rammes af en hjerneskade og følgerne heraf. 

Foredragene og eventuelle kursusforløb vil du kunne læse om her på hjemmesiden, uge aviserne samt på Facebook på Sundhed´s side.

Tilbud om Samtalegruppe i Hjernesagen