Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Kropsbårne hjælpemidler

Tilskud til kropsbårne hjælpemidler

Fra 1. december 2013 skal du søge om kropbårne hjælpemidler digitalt.

Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du rette henvendelse til de administrative medarbejdere du kan se i højre side.


Nogle af de typer kropsbårne hjælpemidler, du kan søge støtte til, er:
• ortopædisk fodtøj
• arm- og benproteser
• støttekorsetter og bandager
• parykker
• brystproteser
• stomihjælpemidler
• kropsbårne synshjælpemidler til personer med varig øjenlidelse
• diabetesartikler (test og injektionsmateriale).

For nogle hjælpemidler er der en egenbetaling, det vil sige, du selv betaler det årligt regulerede beløb for den type hjælpemiddel, og kommunen giver støtte til resten. Se fx "Tilskud til ortopædisk fodtøj".

 

Hvem kan søge om hjælpemidler?

Du eller dit barn med et varigt fysisk eller psykisk handicap kan blive aflastet i hverdagen med hjælpemidler.

Kommunen skal yde støtte til et hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet i væsentlig grad:

• kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne
• kan lette dagligdagen i dit hjem
• er nødvendigt i dit arbejdsliv

Du skal søge kommunen, inden du køber, og du kan få støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ønsker du et dyrere hjælpemiddel, skal du selv betale den ekstra udgift.