Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Huset

HUSET er et tilbud om social psykiatrisk vejledning. Vejledningen foregår enten i grupper, individuelt, via Skype eller i HUSETs Værested.

HUSET yder både visiteret vejledning og uvisiteret vejledning.

Visiteret individuel vejledning/samtaler foregår som udgangspunkt i HUSET, men kan også foregå i borgerens eget hjem, på café eller andet sted efter borgerens ønske. 

HUSETs grupper tilrettelægges ud fra borgernes interesseområder og kan fx være hverdags struktur og ADL, motion/bevægelse, kommunikation, selvværd og selvtillid samt håndtering af angst.

HUSETs Værested i Grindsted er åbent for alle borger i målgruppen, visiteret eller uvisiteret. Værestedet er et læringsrum og et frirum, hvor det er muligt at møde andre i lignende situationer og hvor der bl.a. er mulighed for at være med til at handle ind og lave mad, opbygge social netværk, m.m.

Værestedet i Billund holder åbent en gang ugentlig og er delvis borgerstyret. 

 

Målgruppe: Psykisk syge og sårbare

Formål: At vejlede og støtte borgeren i at få så selvstændig en tilværelse som muligt

Ydelser: Vejledning og støtte, individuelt og i gruppeforløb