Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Telesundhed i Billund Kommune

Telesundhed er brugen af informations- og kommunikationsteknologi til at understøtte forebyggende, behandlende eller genoptrænende aktiviteter over afstand

 

Et samarbejde
Telesundhed er et samarbejde imellem Billund Kommune og firmaet Viewcare Innovation A/S.

Hvorfor har Billund Kommune Telesundhed?
I Billund Kommune ønsker vi at udvikle os, så vi til stadighed kan levere en god og tilsvarende service til vores borgere, som i perioder har brug for hjælp og pleje.
Vi ønsker også at bidrage til tryghed for borgere og til at give borgere et bedre grundlag for aktivt at deltage i egen forebyggelse, genoptræning og behandling.
Desuden er der et stigende politisk fokus på at prioritere indsatser, som fører til, at vores borgere oplever en bedre livskvalitet.

Borgerens deltagelse
For vores borger betyder det, at vi stiller en skærm op i hjemmet, hvorfra vi kan komme i kontakt med hinanden via en videoforbindelse.
Vi har selvfølgelig foretaget en grundig faglig vurdering, inden der bliver tilbudt en skærm, ligesom vi i samråd har afklaret, hvilken gavn skærmen vil gøre.

Kontakt til borgeren via skærmen
På aftalte tidspunkter kan vi kalde op til borgeren og yde vores service over skærmen, mens vi ser hinanden.
Dermed kan vi levere vores ydelser på mere forudsigelige tidspunkter end tidligere.
Vi håber også, at borgeren og eventuelt dig som pårørende vil se det som en fordel, at det ikke altid er nødvendigt at åbne hjemmet for os, når vi skal hjælpe.

Hvordan kommer vi i gang?
Borgeren får selvfølgelig en grundig instruktion i brugen af udstyret, inden vi går i gang.

Udgifter for borgeren
Kommunen afholder alle omkostninger i forbindelse med skærmløsningen, så det kommer ikke til at koste borgeren noget.

Sikkerhed for personlige oplysninger
Videoforbindelserne er sikrede efter samme principper som ved brug af en netbank.

Hvem kan borgeren og pårørende kontakte, hvis de har flere spørgsmål?
Det er vigtigt at både borger og pårørende har tillid til, at systemet fungerer. Hvis borger eller dine pårørende har flere spørgsmål, at de velkomne, er de velkomne til at kontakte borgerens kontaktperson i hjemmeplejen/sygeplejen.

 

Se filmklip og lær mere om Telesundhed i Billund Kommune

 

 

Hent mere information i vores folder om Telesundhed - PÅRØRENDE

Hent mere information i vores folder om Telesundhed - BORGER