Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Trivsel i Hverdagen

Trivsel i Hverdagen er for dig, der søger om hjemmehjælp, eller allerede modtager støtte i hjemmet.

En aktiv træningsindsats kan være med til at styrke dine muligheder for et socialt og udadvendt liv, hvilket også kan have en positiv indflydelse på dit humør og din livskvalitet. Når du søger hjemmehjælp, tilbyder vi dig derfor et trænings- og vejledningsforløb med henblik på at styrke dine muligheder for selv at udføre daglige gøremål, så du kan blive selvhjulpen og igen være uafhængig af andre. Træningen vil tage udgangspunkt i dine daglige gøremål, det du er visiteret til, og det du gerne vil kunne klare selv i hverdagen.

Hvis det skønnes, at du kan få glæde af træningen, og derved bliver mere selvhjulpen, er tilbuddet obligatorisk.

Forløb
Når du søger om støtte i hjemmet, eller skal have revurderet den støtte du allerede får, vil visitationen på et besøg vurdere om du vil kunne få gavn af tilbuddet "Trivsel i Hverdagen".

I opstarten vil du i hjemmet få besøg af relevant personale, som vil vurdere din helbredstilstand og din generelle situation. Sammen vil I drøfte mål og muligheder for din træning. Dette sker med udgangspunkt i den støtte du har søgt, og de mål du kunne tænke dig at nå.

Du vil herefter indgå i et tæt samarbejde, med medarbejdere tilknyttet Trivsel i Hverdagen, omkring din træning.

Træningen vil foregå i dine daglige omgivelser og kan vare fra enkelte besøg og op til 3 måneder. Den tager udgangspunkt i konkrete daglige gøremål og kan omhandle f.eks.

  •          Daglig personlig pleje
  •          Bad
  •          Støttestrømper af/på
  •          Færden ude/inde
  •          Afprøvning af hjælpemidler m.v.

Hverdagstræningen kan foregå sideløbende med andre genoptræningstilbud.

Når du afslutter dit træningsforløb, vil en visitator i samarbejde med dig revurdere din situation, hvis der fortsat er ting du ikke kan klare. 

Se brochuren om Trivsel i hverdagen (pdf)