Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Trivsel i Hverdagen

Trivsel i Hverdagen er for dig, der søger om hjemmehjælp, eller allerede modtager støtte i hjemmet.

Når du søger hjemmehjælp, tilbyder vi dig et trænings- og vejledningsforløb. Hensigten er at træne dine daglige gøremål, så du eventuelt kan udføre dem igen uden at være afhængig af andre. Træningen vil tage udgangspunkt i dine daglige gøremål, det du er visiteret til, og det du gerne vil kunne klare selv i hverdagen.

Tilbuddet er obligatorisk, hvis det skønnes, at du kan få glæde af træningen, så du bliver mere selvhjulpen. Ønsker du ikke at deltage, vil Visitationen revurdere, om du har behov for hjemmehjælp.

Forløb
Når du søger om støtte i hjemmet, eller skal have revurderet den støtte du allerede får, vil visitationen på et besøg vurdere om du vil kunne få gavn af tilbuddet "Trivsel i Hverdagen".

I opstarten vil du i hjemmet evt. få besøg af en sygeplejerske, som vil vurdere din helbredstilstand samt en ergo/fysioterapeut, som vil vurdere din situation. Sammen vil I drøfte mål og muligheder for din træning. Dette sker med udgangspunkt i den støtte du har søgt, og de mål du kunne tænke dig at nå.

Du vil herefter indgå i et tæt samarbejde med Ældreområdet og terapeut fra Rehabilitering omkring træningen.

Træningen varetages i det daglige - primært af medarbejdere i Ældreområdet - og vil foregå i dine daglige omgivelser.

Træningen kan vare fra enkelte besøg og op til 3 måneder. Den tager udgangspunkt i konkrete daglige gøremål og kan omhandle f.eks.

  • daglig personlig pleje
  • bad
  • støttestrømper af/på
  • færden ude/inde
  • afprøvning af hjælpemidler m.v.

Hverdagstræningen kan foregå sideløbende med andre genoptræningstilbud.

En aktiv træningsindsats kan være med til at styrke dine muligheder for et socialt og udadvendt liv, hvilket også kan have en positiv indflydelse på dit humør og din livskvalitet.

Hvis der er ting, du ikke kan klare, når du afslutter dit træningsforløb, vil en visitator i samarbejde med dig revurdere din situation.

 

Hent vores folder for Trivsel i Hverdagen her