Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Frit Leverandørvalg

Får du hjemmehjælp til praktiske opgaver eller hjælp til personlig pleje, har du mulighed for selv at vælge hvem af de godkendte leverandører der skal levere hjemmehjælpen.

Det frie leverandørvalg gælder for hjælp i eget hjem. Visitationen kan oplyse dig om, hvilke godkendte leverandører du kan vælge imellem.

Visitationen udleverer materiale, hvor du kan læse om, hvad den enkelte leverandør kan tilbyde.

Sådan skifter du leverandør

Hvis du ønsker at skifte leverandør eller blot ønsker at høre mere om, hvilke godkendte leverandører der er i kommunen, kan du kontakte Visitationen.

Fritvalgsbevis

Hvis kommunen ikke har indgået kontrakt med mindst to leverandører af en given ydelse, som f.eks. personlig pleje, skal vi tilbyde dig et fritvalgsbevis. Fritvalgsbeviset er et købsbevis, så du selv kan købe den ydelse, som du er blevet visiteret til. Du vil med fritvalgsbeviset i hånden selv kunne lave en aftale med en virksomhed om at levere den hjælp, du er godkendt til at modtage. Kravet er, at virksomheden skal være CVR-registreret.

Ansættelse af person

Har du et specifikt ønske om, hvem der skal stå for din hjemmehjælp, kan du søge om at få personen godkendt af kommunen.
Hvis kommunen ikke kan yde den hjælp, du er blevet tilkendt, kan du efter aftale med kommunen ansætte en privat hjælp og få tilskud til lønnen. Får du mere end 20 timers hjælp om ugen, har du også mulighed for at ansætte din egen hjælp og få tilskud. Kravet er, at du skal have en betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Den person, du vælger, skal opfylde kommunens krav til uddannelse m.m.

 

Leverandør information