Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Frit Leverandørvalg

Får du hjælp til praktiske opgaver eller personlig pleje (hjemmehjælp), har du mulighed for selv at vælge hvilken, af de godkendte leverandører, der skal levere hjemmehjælpen.

Det frie leverandørvalg gælder for hjælp i eget hjem. En visitator kan oplyse dig om, hvilke godkendte leverandører du kan vælge imellem.

Sådan skifter du leverandør

Hvis du ønsker at skifte leverandør eller høre mere om, hvilke godkendte leverandører der er, kan du kontakte en visitator via vores Henvendelse.

Fritvalgsbevis

Hvis vi som kommune, ikke har indgået kontrakt med mindst to leverandører af en given ydelse, f.eks. personlig pleje, skal vi tilbyde dig et fritvalgsbevis. Fritvalgsbeviset er et købsbevis, så du selv kan købe den ydelse, som du er blevet visiteret til. Du vil med fritvalgsbeviset i hånden selv kunne lave en aftale med en virksomhed om at levere den hjælp, du er godkendt til at modtage. Kravet er blot, at virksomheden skal være CVR-registreret.

Ansættelse af person

Har du et specifikt ønske om, hvem der skal stå for din hjemmehjælp, kan du søge om at få personen godkendt af os.
Hvis vi ikke kan yde den hjælp, du er blevet tilkendt, kan du efter aftale med kommunen ansætte en privat hjælp og få tilskud til lønnen.
Får du mere end 20 timers hjælp om ugen, har du også mulighed for at ansætte din egen hjælp og få tilskud til lønnen. Kravet er, at du skal have en betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Den person, du vælger, skal opfylde om krav til uddannelse m.m.

 

Leverandør information