Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Sydtoftens Plejecenter

Sydtoften 100, 7200 Grindsted

Sydtoftens Plejecenter


Sydtoften 100, 7200 Grindsted

Boliger

Plejecentret Sydtoften ligger i den vestlige del af Grindsted by og er bygget af flere omgange. 

Dag- og træningscentret var sammen med storkøkkenet klar til indflytning i januar 1983. Herefter blev plejecentret bygget i 1984-1985. I 1996 er plejeboligerne nyopførte efter en brand. Der er i dag 14 plejeboliger.

Vi har 2 gårdhaver og et fælles opholdsrum der hedder "Torvet". 

I tilknytning til "Torvet" er der et modtagerkøkken, som modtager mad fra produktionskøkkenet, som er nyopført ved Sydtoften i 2014.


Arrangementer

Mange af beboerne er med i de daglige gøremål, og der er faste aktiviteter som f.eks. spil og oplæsning.

Vi har kontaktråd, der mødes ca. 4 gange årligt.

Vi har en aktiv vennekreds, som sørger for mange gode tiltag for borgerne og hjælper til ved vores faste arrangementer f.eks. sang og musik.

Medarbejdere


Sydtoften er et tværfagligt hus, hvor der er ansat medarbejdere med flere forskellige uddannelsesbaggrunde. Der er ca. 35 ansatte fordelt på pedeller, køkken og plejepersonale.

Fasanhuset

I august 2014 blev Fasanhuset færdigt, som består af 8 plejeboliger til ældre udviklingshæmmede. Vi har hjemmevejledning i borgerens egen lejlighed og hjælper med indkøb og økonomi/papirer.

Vi tilstræber selvbestemmelse for beboerne ud fra deres ressourcer.

Vi går på café og elsker at få gæster, ligesom vi er i gang med at skabe vores egne traditioner bl.a. julehygge, festival i Videbæk og sommersang i Mariehaven m.m.

Fasanhuset er en del af Sydtoftens Plejecenter, og vi er med, når der sker noget på "Torvet", ligesom beboerne er velkomne hos os. Vi bruger tid på fællessang, spil, bagning og film – og hyggesnak er der altid plads til i vores fællesrum.

Kompasset

I maj 2021 blev kommunens korttids- og rehabiliteringspladser samlet på Sydtoften, hvor afdelingen har fået navnet Kompasset.

Kompasset består af 16 pladser til tidsbegrænsede ophold. Kompasset er et midlertidigt døgndækket tilbud, hvor vi i fællesskab sætter kursen og retningen for opholdet.

På Kompasset arbejder vi mod mål, der defineres i samarbejde med den enkelte borger. Målene er pejlemærkerne for opholdet og kan løbende justeres, hvis borgerens behov eller situation ændres.

Vi støtter borgeren i at mestre forskellige færdigheder, der kan være med til at styrke og understøtte arbejdet mod målet for opholdet.

Der kan være fokus på forskellige færdigheder afhængig af den enkelte borgers udfordringer og behov.

Kompasset tilbyder en intensiv og målrettet indsats tilpasset den enkelte, så borgeren kan vedligeholde, genvinde eller udvikle færdigheder.

Vi har fokus på borgerens rejse før, under og efter opholdet, hvor vi sikrer sammenhæng gennem tæt koordinering med borgerne, pårørende og øvrige samarbejdspartnere.

  

Årsberetning for kommunal tilsyn 2019

Tilsynsrapport for kommunal tilsyn 2019

Tilsynsrapport for risikobaseret tilsyn 2019

Tilsynsrapport - Sydtoften Plejecenter februar 2020

Tilsynsrapport - Vikanservice Billund Kommune

E-Smiley Sydtoften Plejecenter 

E-Smiley Sydtoften Plejecenter inde