Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Mødestedet Plejecenter

Nygade 29, 7200 Grindsted

Boliger

Mødestedet Plejecenter ligger i hjertet af Grindsted. Hovedbygningen er det gamle alderdomshjem, det bruges i dag fortrinsvis til kontor, mødelokaler og fællesrum.

Mødestedet er et somatisk plejecenter med plads til alle.

Vi har 27 faste boliger med fælles spisestue kaldet Grøften

Boligerne visiteres af kommunen men ejes af Grindsted boligforening Bovia. 

Beboerne kan få vasket deres tøj i vores fællesvaskeri.  

Vi har modtagerkøkken, hvor vi får al maden leveret fra storkøkkenet på Sydtoften. Køkkenpersonalet bager dog selv vores brød 

Vi har 3 akutstuer, som kan benyttes i max 14 dage med intensiv pleje.

Arrangementer

Der forgår daglige aktiviteter om formiddagen for eksempel stolegymnastik og sang. Om torsdagen er der fælleskaffe med centerrådet i salen.

Hver 14. dag er der gudstjeneste her i huset. En gang om ugen åbner en frivillig Bixen - vores lille butik hvor beboerne kan købe almindelige dagligvarer.

Om eftermiddag er efter eftermiddagskaffen forskellige aktiviteter i Grøften sammen med vores aktivitetsmedarbejder. Der laves et ugeprogram.

Mødestedet har stor glæde af mange frivillige, som er med til at give vores beboere glæde i hverdagen blandt andet med en kørestoletur rundt i byen.

En gang om ugen betjener en frivillig Bixen en lille butik, hvor vores borgere kan købe almindelige dagligvarer. Borgerne kan også bestille varer fra gang til gang, blandt andet ugeblade.

Mødestedet er samlingssted for rigtig mange foreninger blandt andet pensionistforeningen og ældresagen, så her kommer rigtig mange friske pensionister i huset.

Mødestedets kontaktråd og centerrådet er med til at arrangere årstidsbestemte fester, så som valdemarsdag, forårsfest og høstfest.

En gang om måneden har beboerne mulighed for at komme til gudstjeneste her i huset. 

På Mødestedet er der i kælderen indrettet et motionsrum, som alle pensionister i kommunen kan benytte mod et symbolsk beløb.

Medarbejdere

Vi er ca. 30 ansatte fordelt på Sosu assistenter, Sosu hjælper, pedel, sekretær, køkken, rengøring og vaskeri.

Vi har tilknyttet en centersygeplejerske.

Desuden har vi i personale ansat i fleksjob og virksomhedspraktik til forefaldende arbejde.

Mødestedet er også praktiksted for både hjælperelever og assistentelever.

På Mødestedet har vi en sygeplejeklinik, hvor borgere ude fra byen kan blive henvist til.

Kilen - et socialpsykiatrisk team, har ligeledes base her. De besøger psykisk svage personer i kommunen. Hver torsdag eftermiddag holder Kilen åben Café og værksted for disse borgere her på Mødestedet.

 

Årsberetning for kommunal tilsyn 2019

Tilsynsrapport for kommunal tilsyn 2019

Tilsynsrapport - Vikanservice Billund Kommune

Tilsynsrapport for plejehjemtilsyn 2016

Tilsynsrapport - Mødestedet Plejecenter 2019

E-Smiley Mødestedet Plejecenter