Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Plejebolig og plejecentre

En plejebolig bevilliges til borgere, hvor alle relevante tilbud fra hjemmeplejen har været forsøgt, som f.eks. døgnpleje, daghjem og korttidsophold.

Ansøgning om plejebolig: 

Hvis du ønsker at søge en plejebolig, skal du kontakte visitationen. Visitationen aftaler et besøg hos dig, og du må gerne have en pårørende med. Visitationen vurderer, om du er berettiget til at få tildelt en plejebolig.

 

Hvis du er berettiget til en plejebolig:

En forudsætning for at blive optaget på venteliste er, at kriterierne er opfyldt i både fra– og tilflytningskommunen.

Hvis du ikke har et specielt ønske, kommer du på en garantiventeliste, og bliver tilbudt en bolig inden 2 måneder.

Er der et specielt plejecenter, du gerne vil bo på, kommer du på en venteliste, hvis der ikke er ledige pladser på det plejecenter.