Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Plejebolig og plejecentre

Du kan søge en plejebolig på et plejecenter, hvis du har et stort behov for pleje og omsorg - eller ikke kan bo hjemme.

Hvordan sørger jeg en plejebolig?

Kontakt Myndighedsafdelingen og aftal et møde med en visitator. Tag gerne en pårørende eller en ven med til mødet.

På mødet vurderer visitatoren dine behov, og om du opfylder betingelserne for at få en plejebolig. Der bliver altid foretaget en konkret og individuel vurdering af din situation.

Kriterierne er:

  • Har du behov for omfattende hjælp og pleje?
  • Er det svært eller umuligt at yde den nødvendige hjælp i nuværende bolig?
  • Har du svært ved - eller kan du ikke selv tage initiativ til at spise og drikke?
  • Kan du ikke tilkalde hjælp?
  • Har du behov for at beskytte dig mod dig selv eller andre?
  • Er der særlig behov for at forebygge social isolation?
  • Har du særligt stort behov for psykisk tryghed?

Du skal selv hjælpe med oplysninger til afgørelsen. På baggrund af oplysningerne afgør visitatoren, om du kan søge en plejebolig

Fælles folder fra plejecentre i Billund Kommune

 Hvilke plejecentre er der i Billund Kommune?

 

Værestedet- Billund 

Billund Plejecenter

 Frihavnen - Vorbasse

Fynsgade Plejecenter 

Hejnsvig Plejecenter

Omme Centret

Mødestedet Plejecenter 

Sydtoftens Plejecenter 

Filskov Friplejehjem