Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Kontakt til Henvendelsen

Har du brug for at komme i kontakt med ældre-, social- og handicapområdet, kan du kontakte Henvendelsen, som er din indgang til hele området. Du kan ringe til Henvendelsen alle hverdage på telefonnummer 7972 7400.

 

 

Du kan bl.a. søge om hjælp til: 

 • Personlig pleje

F.eks. personlig hygiejne eller hjælp til at spise og drikke.

 • Praktisk hjælp

F.eks. rengøring og tøjvask.

 • Varig hjemmehjælp

Varig hjemmehjælp er gratis.

 • Midlertidig hjemmehjælp

Der kan være en egenbetaling, som udregnes efter din socialindkomst. Den midlertidige hjælp vurderes igen efter 3 mdr.

 • Frit valg af leverandør

Du kan vælge mellem kommunal hjælp og en frit valgs leverandør til praktisk hjælp.

 • Madservice

Hvis du ikke selv kan lave din mad, kan du visiteres til mad fra storkøkkenet eller Det Danske Madhus.

 • Nødkald

Du kan søge om et nødkald, hvis du ikke kan benytte en almindelig telefon eller en mobiltelefon.

 •  Omsorgstandpleje

Du kan søge om tilskud til tandpleje.

 • Pasningsorlov

Ved alvorlig og livstruende sygdom kan man søge om orlov.

 • Aflastning

En pårørende der passer en syg ægtefælle, kan tilbydes en aflastningsplads på et af kommunens centre, hvis der er behov for det.

 • Daghjem

Daghjem kan tilbydes hvis en borger, har brug for at komme hjemmefra. 

Det er med kørsel fra hjem til daghjem og retur, og der er en egenbetaling.

 • Plejebolig

 Hvis man ikke kan klare sig i eget hjem med massiv hjælp, kan man søge om en plejebolig.

 • Ældrebolig

Har man behov for en handicapvenlig bolig, eller for at bo tæt på et plejecenter, kan man søge om en ældrebolig.