Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Kontakt til Visitationen

Hvis du ønsker, at benytte nogle af Billund Kommunes ydelser indenfor Ældreområdet, skal du tale med en visitator.

 

Voksenstøtteområdet samler myndighedsfunktionen med EN fælles indgang

Som noget nyt, har vi har samlet alle funktioner omkring bevilling af hjælp til f.eks. hjemmehjælp, hjælpemidler, pædagogisk støtte, hjemmesygeplejen med mere, så du kun behøver, at henvende dig ET sted.

 

Er der tale om eksisterende sager, kan man fortsat rette henvendelse direkte til de medarbejdere, der sidder med sagen.

 

 

 

 Baggrunden for den nye organisering beskrives her i direktionens notat fra  december 2017.

”Der er et behov for i højere grad at sætte borgeren i centrum i mødet med det kommunale system.

Helhedsperspektivet på fagligheden er en forudsætning for resultaterne. Det er derfor ikke den enkelte medarbejders fagfaglighed, der skal afgrænse opgaverne, men derimod skal medarbejderne indgå i et tværfagligt fællesskab for at finde frem til den bedste løsning.

Omdrejningspunktet skal være, at yde den bedste tværfaglige service for borgeren.

Formålet med organisationsændringen er, at skabe en smidig og effektiv organisation, hvor det tværfaglige samarbejde bliver en naturlig metode til både drifts- og udviklingsmæssige opgaver. Billund Kommune skal agere med udadrettet borgerorientering (frem for faglig orientering). Arbejdet skal med andre ord være tydeligere centreret i borgerens behov”.

Læs pressemeddelelsen om EN samlet myndighedsfunktion i Voksenstøtteområdet pr. februar 2019

 

 

 

Du kan bl.a. søge om hjælp til: 

 • Personlig pleje

F.eks. personlig hygiejne eller hjælp til at spise og drikke.

 • Praktisk hjælp

F.eks. rengøring og tøjvask.

 • Varig hjemmehjælp

Varig hjemmehjælp er gratis.

 • Midlertidig hjemmehjælp

Der kan være en egenbetaling, som udregnes efter din socialindkomst. Den midlertidige hjælp vurderes igen efter 3 mdr.

 • Frit valg af leverandør

Du kan vælge mellem kommunal hjælp og en frit valgs leverandør til praktisk hjælp.

 • Madservice

Hvis du ikke selv kan lave din mad, kan du visiteres til mad fra storkøkkenet eller Det Danske Madhus.

 • Nødkald

Du kan søge om et nødkald, hvis du ikke kan benytte en almindelig telefon eller en mobiltelefon.

 •  Omsorgstandpleje

Du kan søge om tilskud til tandpleje.

 • Pasningsorlov

Ved alvorlig og livstruende sygdom kan man søge om orlov.

 • Aflastning

En pårørende der passer en syg ægtefælle, kan tilbydes en aflastningsplads på et af kommunens centre, hvis der er behov for det.

 • Daghjem

Daghjem kan tilbydes hvis en borger, har brug for at komme hjemmefra. 

Det er med kørsel fra hjem til daghjem og retur, og der er en egenbetaling.

 • Plejebolig

 Hvis man ikke kan klare sig i eget hjem med massiv hjælp, kan man søge om en plejebolig.

 • Ældrebolig

Har man behov for en handicapvenlig bolig, eller for at bo tæt på et plejecenter, kan man søge om en ældrebolig.