Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Kontakt til Visitationen

Voksenmyndighed kan træffes på telefon 7972 7400 mellem kl. 8.00-15.00 alle hverdage.

 

 

Voksenstøtteområdet samler myndighedsfunktionen med EN fælles indgang

Som noget nyt, har vi har samlet alle funktioner omkring bevilling af hjælp til f.eks. hjemmehjælp, hjælpemidler, pædagogisk støtte, hjemmesygeplejen med mere, så du kun behøver, at henvende dig ET sted.

 

Er der tale om eksisterende sager, kan man fortsat rette henvendelse direkte til de medarbejdere, der sidder med sagen.

 

 

 

 

 

 

Du kan bl.a. søge om hjælp til: 

 • Personlig pleje

F.eks. personlig hygiejne eller hjælp til at spise og drikke.

 • Praktisk hjælp

F.eks. rengøring og tøjvask.

 • Varig hjemmehjælp

Varig hjemmehjælp er gratis.

 • Midlertidig hjemmehjælp

Der kan være en egenbetaling, som udregnes efter din socialindkomst. Den midlertidige hjælp vurderes igen efter 3 mdr.

 • Frit valg af leverandør

Du kan vælge mellem kommunal hjælp og en frit valgs leverandør til praktisk hjælp.

 • Madservice

Hvis du ikke selv kan lave din mad, kan du visiteres til mad fra storkøkkenet eller Det Danske Madhus.

 • Nødkald

Du kan søge om et nødkald, hvis du ikke kan benytte en almindelig telefon eller en mobiltelefon.

 •  Omsorgstandpleje

Du kan søge om tilskud til tandpleje.

 • Pasningsorlov

Ved alvorlig og livstruende sygdom kan man søge om orlov.

 • Aflastning

En pårørende der passer en syg ægtefælle, kan tilbydes en aflastningsplads på et af kommunens centre, hvis der er behov for det.

 • Daghjem

Daghjem kan tilbydes hvis en borger, har brug for at komme hjemmefra. 

Det er med kørsel fra hjem til daghjem og retur, og der er en egenbetaling.

 • Plejebolig

 Hvis man ikke kan klare sig i eget hjem med massiv hjælp, kan man søge om en plejebolig.

 • Ældrebolig

Har man behov for en handicapvenlig bolig, eller for at bo tæt på et plejecenter, kan man søge om en ældrebolig.