Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Kontakt til Hjemmeplejen

Hvis du ønsker, at benytte nogle af Billund Kommunes ydelser indenfor Ældreområdet, skal du tale med en visitator.

  • Du vil blive kontaktet indenfor 3 dage. Hjælpen bevilliges ud fra dit fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau.
  • Mængden af hjælp er afhængig af, om du har nogen, som kan hjælpe dig.
  • Hvis du bevilliges hjælp, får du et brev, hvor der står hvilke opgaver du kan få støtte/hjælp til, og om det er midlertidigt eller varigt.
  • Dit behov for hjælp vurderes løbende.