Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Økonomien under uddannelsen

Her kan du se de økonomske muligheder når du tager SOSU-hjælper uddannelse. Du kan læse mere om SU og løn i de forskellige forløb.

Grundforløbet

På grundforløbet kan du få Statens Uddannelsesstøtte (SU), når du er over 18 år. Har du spørgsmål om SU, kan du kontakte SU-styrelsen.

Hovedforløbet

Du får ansættelse i kommunen. Her er løn og arbejdsvilkår bestemt af overenskomster aftalt mellem FOA - Fag og Arbejde og KL. Du kan se mere om løn på FOA's hjemmeside.

Transport

Du kan få tilskud til transport i skoleperioderne.

Voksenelevløn

Hvis du er fyldt 25 år og har et års relevant beskæftigelse inden for de sidste fire år, kan du få voksenelevløn under uddannelsen.

Relevant beskæftigelse kan f.eks. være:

  • som social- og sundhedspersonale inden for overenskomstens område
  • som social- og sundhedspersonale inden for tilsvarende overenskomst i regionerne, de tidligere amter, eller ved selvejende eller private plejehjem
  • som omsorgs- og pædagogmedhjælper inden for det voksenpædagogiske område
  • som handicaphjælper på voksenområdet
  • i vikarbureauer med pleje- og omsorgsopgaver inden for voksenområdet

Ansættelse med mindst 24 timer i gennemsnit pr. uge medregnes fuld ud. Ansættelse med mellem 8 og 24 timers gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse medregnes med 50 %.

OBS! Det er ikke muligt at få bevilget voksenelevløn, hvis ansøgeren tidligere har været i gang med samme social- og sundhedsuddannelse på voksenelevløn, men har afbrudt udddannelsen.