Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hvad laver vi?

Arbejdet i ældrerådet består af mødeaktivitet, dialog med voksenudvalg og forvaltning samt deltagelse i kontaktudvalg på plejecentrene.

  • Alle kommuner skal have et ældre- eller seniorråd, som er partipolitisk uafhængigt, og som er på valg hvert fjerde år.
  • Vi gør en forskel for ældre i kommunen
  • Alle sager der vedrører kommunens ældre borgere, og som bl.a. skal behandles i byrådet, skal til høring i Ældrerådet, før der tages beslutninger.
  • Ældrerådet laver høringssvar tidligt i processen efter dialog med politikere og forvaltningen. Politikerne har ikke pligt til at følge Ældrerådets anvisninger.
  • Ældrerådet behandler jævnligt problemstillinger, når regler eller arbejdsgange på ældreområdet kan og skal forbedres.
  • Ældrerådet bringer emner og udfordringer op, som kan være foreslået af både ældre borgere, deres pårørende eller andre, som kontakter os.
  • Ældrerådet er i dialog med foreninger og interesseorganisationer både inden og udenfor kommunen. En kontakt som kan være med til at forbedre ældreomsorgen i kommunen.
  • Ældrerådet kan ikke behandle personsager.

Vedtægter for Ældrerådet i Billund Kommune for perioden 2022 - 2025

 

Ældrerådet og plejecentrene

Billund kommune har besluttet, at der oprettes et kontaktråd på alle plejecentre.
Kontaktrådet skal bl.a. være bindeled og formel høringspart i forhold til Billund Kommune.


Ældrerådets medlemmer deltager i plejecentrenes kontaktråd:

Billund Plejecenter samt Billund lokalområde: Jes Bladt

Fynsgades Plejecenter samt Grindsted lokalområde: Preben Bjørn

Sydtoftens Plejecenter samt Mødestedets Plejecenter: Ketty Søgaard

Hejnsvig Plejecenter samt Hejnsvig lokalområde: Arne V. Thomsen

Frihavnen samt Vorbasse lokalområde: Knud Thomsen

Omme Centret samt Sdr. Omme lokalområde: Inger Larsen

Filskov Friplejehjem samt Filskov lokalområde: Johan Andersen

 

Du er altid velkommen til at kontakte Ældrerådet, hvis du har noget på hjerte. Det kan være spørgsmål, kommentarer, idéer eller forslag.

Kontakt formanden, Gert Hansen

Telefon: 2161 8000.

mail: hansengert12@gmail.com