Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hvad laver vi?

Ældrerådet har været involveret i tilsyn, lokalplaner og budgetter og har udtalt sig om blandt andet madproduktion, ældreboliger og kvalitetsstandarder.

Ældrerådet har inden for de sidste år været involveret i følgende:

• Kommenteret tilsyn med plejecentre.
• Lokalplaner med indflydelse for ældre.
• Kommet med bemærkninger til budgetter.

Udtalt sig om følgende ting:

• Grundaftaler med Regionen
• Bolighandlingsplanen
• Indførelse af hverdagsrehabilitering
• Borgernes muligheder for at kontakte plejecentrene
• Harmonisering af madproduktion
• Nøglesystemer
• Ansøgningskriterier for ældreboliger
• Køreplanlægning
• kvalitetsstandarder
• Hjemmeside
• Frivilligcharter

• Afholdt en række møder med Social- og Sundhedsudvalget
• Arrangeret et enkelt orienteringsmøde med interessenter på ældreområdet.

Herudover er ældrerådet løbende blevet orienteret om hvad der sker på ældreområdet i Billund Kommune og har været med på en række temadage.

 

Hent en folder om Ældrerådet her