Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hvad laver vi?

Ældrerådet er involveret i mange forskellige typer opgave og er kontaktled til ældreorganisationer, borgere og kommunen.

Ældrerådets formål

  • Ældrerådet er kommunens overordnede ældrepolitiske råd og skal medvirke til at styrke, udvikle og synliggøre kommunens ældrepolitik.
  • Rådet har en rådgivende funktion til byrådet i spørgsmål om kommunens ældrepolitik.
  • Rådet er kontaktled mellem borgere og byråd.


Hvad laver Ældrerådet?

Ældrerådets medlemmer er medlem af plejecentrenes kontaktråd og har fordelt de enkelte områder/byer imellem sig.


Annelise Nielsen: Billund Plejecenter og Billund lokalområde
Lillian Michelsen: Fynsgades Plejecenter samt Grindsted lokalområde
Dina Møberg: Hejnsvig Plejecenter og Engbo samt lokalområderne Hejnsvig og Stenderup Krogager
Knud Thomsen: Frihavnen samt Vorbasse lokalområde
Inger Larsen: Ommecentret, samt lokalområderne Sdr Omme og Filskov
Ketty Søgaard: plejecentrene Sydtoften og Mødestedet

 

Løbende dialog med Kommunen
Hørings- og sparringspartnere i forhold der omfatter ældre borgere.

 

Kontaktled mellem ældreorganisationer, borgere og kommunen
Ældrerådet arrangerer møder med deltagelse af ældreorganisationer og kommunen. Ældrerådets medlemmer deltager aktivt i møder, hvor ældreområdet debatteres.

 

Kontakter udenfor kommunen
Billund Ældreråd deltager i møder, konferencer og workshops i Regions Ældreråd og Danske Ældreråd. Det giver inspiration og mulighed for at påvirke arbejdet i Region og Danske Ældreråd.

 

Du er altid velkommen til at kontakte Ældrerådet, hvis du har noget på hjerte. Det kan være spørgsmål, kommentar, idé eller forslag.

Kontakt formanden, Gert Hansen
Telefon: 2161 8000.
Mail: hansengert12@gmail.com