Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Seneste nyt om Coronavirus (COVID-19) - samlet overblik

Billund Kommune følger de anbefalinger, der løbende kommer fra myndighederne, og du kan her på siden holde dig orienteret om, hvad der er af ændringer i forhold til de kommunale tilbud og institutioner.

Hvis du har symptomer eller bliver testet positiv for COVID-19

Ved symptomer på COVID-19 er det vigtigt, at du følger myndighedernes retningslinjer, som blandt andet indebærer, at du straks går i selvisolation. Det gælder også, mens du venter svar på din coronatest. Ved et positivt testresultat skal du blive ved med at følge retningslinjerne for selvisolation m.m.

Læs på Sundhedstyrelsens hjemmeside, hvordan du skal forholde dig, når du har symptomer på COVID-19

Er du blevet testet positiv for COVID-19?

Hvis du modtager et positivt testsvar, så vil en medarbejder fra Sundhedsstyrelsens team for coronaopsporing kontakte dig og hjælpe dig med at kontakte relevante personer, som du kan risikere at have smittet. Når børn er smittet er det vigtigt, at du som forældre eller værge hurtigst muligt sørger for at underrette skole, daginstitution med mere. 

Læs hvordan du skal forholde dig til et positivt testsvar på Sundhedstyrelsens hjemmeside

For specifikke områder og lokationer gælder følgende

 • Besøg hos borgere tilknyttet Voksenstøtteområdet:
  • De tidligere besøgsrestriktioner på botilbud, plejecentre. ældreboliger og aflastningspladser er nu ophævet. Det er derfor igen muligt at afvikle såvel indendørs som udendørs besøg, men forsat under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det er tilbuddets ledelse, der skal sikre, at besøg kan gennemføres på forsvarlig vis.
  • Ledelsen på § 107 og 108 botilbud kan midlertidigt beslutte at begrænse eller helt at afskære besøgendes adgang til botilbuddet for at minimere smitterisiko. Beslutningen kan ske enten i forbindelse med et konkret smitteudbrud, eller hvis en eller flere borgere eller medarbejdere på tilbuddet tilhører personer i øget risiko. Desuden kan Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) påbyde kommunalbestyrelsen midlertidigt at udstede forbud eller restriktioner for besøgendes adgang på plejecentre, ældreboliger og aflastningspladser for at forebygge og inddæmme Covid-19-smitte lokalt, regionalt eller nationalt. Ved beslutning om en midlertidig nedlukning for besøgende truffet af enten ledelsen eller STPS er kritiske situationer og besøg af 1-2 faste, udpegede besøgspersoner fortsat undtaget. 
  • Der lukkes øjeblikkeligt ned for besøg ved bekræftet smitte eller mistanke om smitte, indtil testsvar foreligger.
  • Følgende forhold, som bygger på Sundhedsstyrelsens fem generelle råd, skal overholdes ved alle besøg:
   • Beboeren skal have udført håndhygiejne og spritte sine hænder af før og efter besøget.
   • Der skal holdes mindst 1 meters afstand. Ved personer i øger risiko holdes 2 meters afstand.
   • Ved tegn på symptomer kontaktes ledelsen STRAKS – kontakt egen læge med henblik på test. 
   • Den pårørende orienteres om retningslinje for besøget fx gennem opslag og pjecer. Se informationen 'Til pårørende - beskyt beboere og personale'.
   • Beboere, der har vanskeligt ved at efterkomme retningslinjerne, fx beboere med kognitive skader, skal vurderes af personalet og hjælpes med socialpædagogiske tiltag ved besøg.
   • De pårørende foretager en grundig rengøring med aftørring af kontaktoverflade, fx dørhåndtag, lyskontakter, vandhaner, toilet, bord og stole efter besøget ved afspritning – alternativt med vand og sæbe dvs. almindeligt rengøringsmiddel, hvor sprit ikke kan anvendes.
   • Den pårørende skal skrive sit navn og dato for besøget på en seddel på beboerens stue i tilfælde af smitteopsporing.
   • Den besøgende skal bære mundbind ved besøg på et plejecenter, botilbud mv. Gælder også ved gennemgang af fællesarealer og beboerarealer. Mundbind tages på ved ankomst. der udleveres gratis mundbind på den kommunale lokation. 
  • Indendørs besøg:
   • Der må højest være 1-2 personer på besøg ad gangen
   • Besøget skal foregå i beboerens bolig eller udendørs. Ingen besøg foregår på fællesarealer.
   • Hvis der er direkte adgang til beboerens bolig gennem fx terrassedør, skal denne så vidt muligt anvendes som ind- og udgang.
   • Skal den pårørende bevæge sig gennem fællesarealer, skal dette uden den pårørende berører kontaktflader. Når besøget er slut, forlader den pårørende med det samme tilbuddet uden at berøre kontaktflader. Den pårørende må således ikke opholde sig i fællesarealer, anvende toiletter eller have kontakt til andre beboere/personer.
   • Den pårørende skal så vidt muligt undgå at røre ved genstande i beboerens bolig.
   • Luft ud i beboerens bolig eller besøgsrummet under eller efter besøget.
   • Pårørende må ikke opholde sig i besøgsrummet samtidig med personalet. Vi opfordrer derfor til, at pårørende forlader beboerens bolig eller besøgsrum, mens personalet udfører deres opgaver. 
  • Besøg ud af huset:
   • Der skal sikres god håndhygiejne efter hjemkomst, og Sundhedsstyrelsens 5 generelle råd skal overholdes:
    1. Vask hænder tit, eller brug håndsprit (alkohol 70 - 85 % tilsat glycerol).
    2. Host eller nys i dit ærme.
    3. Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.
    4. Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen.
    5. Hold afstand og bed andre tage hensyn.
   • Beboeren skal ikke afskærmes i 48 timer efter besøg udenfor tilbuddet, fx efter besøg ved pårørende.
 • Dagtilbud og skoler: Vores dagtilbud og skoler er atter genåbnet. Skoledagen skal foregå efter gældende retningslinjer, som er udarbejdet af Børne- og Undervisningsministeriet. Derudover følges disse fælles principper for genåbningen af skolerne:
  • Eleverne vil, inden de ankommer til skolen, modtage information om, hvilken indgang de skal benytte.
  • Eleverne deles op efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Der vil være 1 meters afstand mellem eleverne og 2 meters afstand mellem læreren og første række af elever.
  • Klasserne får anvist, hvilke lokaler og toiletter de kan benytte. Faglokaler kan tages i brug, hvis skolen kan opretholde den nødvendige rengøringsstandard.
  • Hver klasse tildeles et udeareal, så elever fra forskellige klasser ikke omgås hinanden under ophold i det fri.
  • Undervisningen tilrettelægges efter nødbekendtgørelsen, men med så meget fagligt indhold som det er muligt at skabe. Der vil være særligt fokus på, at afgangsklassernes skal have den nødvendige ballast med sig til videre uddannelse.
  • For elever, der går i SFO, koordineres holdsammensætningen, så elevernes kontakt klasserne imellem minimeres.
  • Der vil være fokus på god håndhygiejne med hyppig håndvask.
  • Dagen organiseres ud fra et tilrettet skema og en tilrettet bemandingsplan.
  • Personalet møder ind i de anviste undervisningslokaler og tager også hjem derfra.
  • Fællesmøder mellem personalet foregår fortsat online.
  • Der arbejdes med fleksible undervisningsformer, herunder udeskole og mulighed for fortsat undervisning via Microsoft Teams på udvalgte tidspunkter for de ældste elever. Målet er at skabe en god skoledag for alle elever.
  • De allerede planlagte kørselsskemaer er udgangspunktet for elevernes muligheder for at komme til og hjem fra skole.
 • BorgerserviceBorgerservice i både Magion Biblioteket og på Billund Bibliotek er åbent for henvendelser med forudgående tidsbestilling. Du skal altså som noget nyt bestille tid, inden du møder op i Borgerservice, uanset hvad din henvendelse drejer sig om.
 • Tandplejen har på baggrund af Sundhedsstyrelsens retningslinjer genåbnet klinikkerne den 21. april. Der er dog kun adgang på klinikkerne efter forudgående telefonisk kontakt, og hvis tiden er aftalt. Du kan ikke få en tid og skal heller ikke møde op på klinikkerne, hvis du selv eller en i din familie er sygdomsramt. Aflys derfor din tid hvis du føler dig den mindste smule syg, eller hvis du hoster. Du skal helst komme alene på klinikkerne, og børn må maks. have følgeskab af en voksen. Vi forsøger at sende nye tider hurtigst muligt til alle, der har fået aflyst en tid under nedlukningen. Vi gør alt rent og spritter alt af mellem hver patient samt bærer visir, mundbind og ekstra kitler. Når du kommer i klinikken, skal du tage dit overtøj af samt vaske og spritte dine hænder af. Tandplejen kan kontaktes på tlf. 72 13 12 11 (kl. 08.00-10.30 og kl. 13-14).
 • Dagrenovation og genbrugspladser: 
  • Afhentning af dagrenovation fortsætter som normalt. Husk dog at tage hensyn til renovationsmedarbejderne.
  • Afhentning af affald direkte fra virksomheder og institutioner fortsætter uændret.
  • Kommunens genbrugsplader er fra tirsdag den 31. marts atter åbent for private. Åbningstiden er som normalt, men du skal overholde særlige retningslinjer ved besøg på pladserne.  
  • Deponi og omlasterstation på Grindsted Genbrugsplads har åben som normalt for erhvervsdrivende.
  • Genbrugspladsen i Grindsted er åben for erhvervsdrivende fra kl. 8 til 16 på alle hverdage. Det kræver dog kundekort at komme ind. Har du ikke kundekort, kan du få det ved at henvende dig ved vejeboden på pladsen.
 • Erhverv: Bliv løbende opdateret med relevante informationer for dig som erhvervsdrivende på Virksomhedsguiden.

Læs mere om erhvervslivets muligheder for støtte fra Staten og Billund Kommune

Udlevering af gratis mundbind

Følgende personer med bopæl i kommunen kan få udleveret gratis mundbind til brug i kollektiv transport:

 • Kontanthjælpsmodtagere
 • Personer på integrationsydelse
 • Kommunens borgere tilhørende andre grupper af socialt udsatte
 • Skoleelever over 12 år,
  • hvor kommunen har befordringsforpligtelsen pga. afstand eller farlig skolevej.
  • der modtager specialundervisning i specialskoler og -klasser, hvor kommunen er forpligtet til befordring, og hvor transporten foregår i taxa.

For alle andre end skoleelever, hvor udleveringen sker på skolen, så kan de gratis mundbind hentes på:

 • Rådhuset i Jobbutikken, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted.
 • KompetenceCenteret, Tårnvej 135, 7200 Grindsted.

Der udleveres 5-10 stk. mundbind ad gangen.

Hvordan får og giver jeg bedst hjælp?

I den situation, som vi alle befinder os i under nedlukning af samfundet, kan flere have brug for hjælp ikke kun fra kommunen men også gennem mange af de tilbud, som frivillige organisationer står bag. På samme måde vil flere af os gerne hjælpe, hvor vi kan, hvilket både vores lokale og landsdækkende frivillige hjælpeorganisationer giver mulighed for.

Se hvordan du kan få og give hjælp under COVID-19

Hvor får jeg yderligere oplysning om Coronavirus, og hvordan jeg generelt skal forhold mig?

Få seneste viden om Coronavirussen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside  

Find information og seneste nyt om Coronavirussen fra de danske myndigheder på Politiets hjemmeside

Find information og svar på spørgsmål som rejsende dansker på Udenrigsministeriets hjemmeside

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside finder du nemt og hurtigt gode råd om, hvordan du bedst mulig sikrer dig mod at blive smittet. Desuden finder du blandt andet en oversigt over symptomer på smitte, information om hvordan du skal forholde dig, hvis du bliver syg, oversigt over lande, hvor Coronavirus er registreret og meget mere.