Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Seneste nyt om Coronavirus (COVID-19) - samlet overblik

Billund Kommune følger de anbefalinger, der løbende kommer fra myndighederne, og du kan her på siden holde dig orienteret om, hvad der er af ændringer i forhold til de kommunale tilbud og institutioner.

Smitteudvikling

Følg med i den seneste udvikling af smitte med COVID-19

Dataene opdateret hver dag kl. 14.

Kviktest

Du kan få en kviktest (næsepodning) ved en af regionens mobil teststation, som skiftevis besøger vores byer. I den mobile teststation kan du gratis - og uden tidsbestilling eller henvisning fra læge - blive testet for COVID-19. Du skal blot møde op ved teststationen i det åbne tidsrum for at blive testet, og svaret får du inden for 15 minutter.

Se her, hvor teststationen holder

Kviktesten kan ikke bruges som dokumentation ved udrejse af Danmark, og det er ikke muligt at få skriftlig dokumentation på testen. Et negativt testresultat kan ikke udelukke, at man alligevel er smittet med COVID-19. Hvis man skal mødes med nogen, der er særligt sårbar overfor COVID-19, bør man overveje at tage en almindelig test (PCR-test).

Kviktest af børn og unge

Børn helt ned til 6 år kan blive kviktestet. Kviktest af de yngste børn er dog undtagelsen, hvor der bl.a. tages hensyn til:

 • Frivillighed hos barnet
 • Skånsomhed

Få mere information om anbefalingerne for test, herunder kviktest af børn

Børn under 15 år skal følges af forælder eller værge til test.

Hvis du har (milde) symptomer eller bliver testet positiv for COVID-19

Ved symptomer på COVID-19 er det vigtigt, at du følger myndighedernes retningslinjer, som blandt andet indebærer, at du straks går i selvisolation. Det gælder også, mens du venter svar på din coronatest. Dog indebærer den nuværende teststrategi, at du ved milde symptomer selv kan bestille tid til test på www.coronaprover.dk. Ved et positivt testresultat skal du følge retningslinjerne for selvisolation m.m.

Du skal altid ringe til din læge:

 • Hvis du har symptomer på COVID-19, og føler dig så syg, at du gerne vil tale med en læge.
 • Hvis du er bekymret eller i tvivl.
 • Hvis det drejer sig om et barn under 2 år.

Du kan selv booke tid til test på www.coronaprover.dk:

 • Hvis du har symptomer, der kunne være COVID-19, men ikke føler dig så syg, at du har behov for at tale med din læge.
 • Hvis du har været i nær kontakt med en smittet og er blevet henvist til test af Coronaopsporingen
 • Hvis du ønsker en test af anden årsag

Læs på Sundhedstyrelsens hjemmeside, hvordan du skal forholde dig, når du har symptomer på COVID-19

Er du blevet testet positiv for COVID-19?

Hvis du modtager et positivt testsvar, så vil en medarbejder fra Sundhedsstyrelsens team for coronaopsporing kontakte dig og hjælpe dig med at kontakte relevante personer, som du kan risikere at have smittet. Når børn er smittet, er det vigtigt, at du som forældre eller værge hurtigst muligt sørger for at underrette skole, daginstitution med mere. 

Læs hvordan du skal forholde dig til et positivt testsvar på Sundhedstyrelsens hjemmeside

For specifikke områder og lokationer gælder følgende

 • Besøg på plejecentre og sociale botilbud mv.:
  • Vi anbefaler, at besøgende på plejecentre lader sig teste med en antigentest inden besøget. Retningslinjer for smitteforebyggelse ved besøg skal dog fortsat overholdes af den besøgende, da testen ikke udelukker, at den besøgende kan være smittet.
  • Vi opfordrer alle til at bære mundbind under besøget også i borgerens bolig. Den besøgende SKAL dog bære mundbind ved gennemgang i fælles- og beboerarealer på et plejecenter, botilbud mv. Mundbind tages på ved ankomst. Der udleveres gratis mundbind på den kommunale lokation.
  • Ved besøg - både inde og ude:
   • Her skal Sundhedsstyrelsens 6 generelle råd overholdes:
    1. Hold 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meter. Undgå håndtryk, kys og kram.
    2. Hvis du får symptomer, så bliv hjemme og bliv testet
    3. Luft ud og skab gennemtræk og undgå at være for mange sammen
    4. Host og nys i ærmet
    5. Husk at vaske hænder tit eller brug håndsprit (alkohol 70 - 85 % tilsat glycerol)
    6. Gør rent, særligt overflader som mange rører ved
  • Følgende forhold, som bygger på Sundhedsstyrelsens fem generelle råd, skal overholdes ved alle besøg:
   • Besøgende skal ved tegn på symptomer STRAKS kontakte ledelsen og egen læge med henblik på test og isolation.
   • Beboere, der har vanskeligt ved at efterkomme retningslinjer for besøg, fx beboere med en kognitiv skade, skal vurderes af personalet og hjælpes med socialpædagogiske tiltag.
   • Besøget skal foregå i beboerens bolig eller udendørs. Ingen besøg foregår på fællesarealer. Hvis der er direkte adgang til beboerens bolig gennem fx terrassedør, skal denne så vidt muligt anvendes som ind- og udgang.
   • Besøgende skal udføre håndhygiejne eller spritte sine hænder af før, under og efter besøget.
   • Ved personer i øger risiko holdes 2 meters afstand, ellers altid mindst 1 meter.
   • Den pårørende skal så vidt muligt undgå at røre ved genstande i beboerens bolig.
   • Luft ud i beboerens bolig eller besøgsrummet under og efter besøget.
   • Besøgende foretager en grundig rengøring med aftørring af kontaktoverflade i beboerens lejlighed (fx dørhåndtag, lyskontakter, vandhaner, toilet, bord og stole) efter besøget ved afspritning – alternativt med vand og sæbe (dvs. almindeligt rengøringsmiddel), hvor sprit ikke kan anvendes.
   • Skal besøgende bevæge sig gennem fællesarealer, skal dette ske uden at berøre kontaktflader. Når besøget er slut, forlader besøgende med det samme tilbuddet uden at berøre kontaktflader.
   • Besøgende skal skrive sit navn og dato for besøget på en seddel i beboerens lejlighed i tilfælde af smitteopsporing.
   • Pårørende må ikke opholde sig i besøgsrummet samtidig med personalet. Vi opfordrer derfor til, at pårørende forlader beboerens bolig eller besøgsrum, mens personalet udfører deres opgaver.
  • Beboeren skal ikke længere afskærmes i 48 timer efter besøg udenfor tilbuddet, fx efter besøg ved pårørende.
 • Skoler: Der følges disse fælles principper på kommunens skoler:
  • Undervisningen tilrettelægges, sådan at myndighedernes anbefalinger følges. Eleverne skal undervises i den fulde række af fag.
  • Der vil være fokus på god håndhygiejne med hyppig håndvask.
  • Elever og lærer skal holde 1 meters afstand og 2 meters afstand mellem læreren og første række af elever. Der er dog ikke samme krav til afstand ved børn, som går i samme klasse. 
  • Elevernes klasse skal være udgangspunkt for alle aktiviteter i skolen, så elevernes kontakt klasserne imellem minimeres. Dog er det muligt for elever at skifte lokale og dermed benytte faglokaler eller have undervisning med elever fra andre klasser, når det er en forudsætning for, at undervisning kan gennemføres, fx når det gælder valgfag. Skolen skal dog kunne opretholde den nødvendige rengøringsstandard.
  • Pauser og frikvarterer afholdes klassevist 
  • For elever, der går i SFO, koordineres holdsammensætningen, så elevernes kontakt klasserne imellem minimeres.
 • Biblioteker: Ved fremvisning af coronapas og gyldigt ID (sygesikringsbevis, kørekort, pas) kan du igen besøge Magion Biblioteket i vores betjente åbningstid, mens bibliotekerne i Sdr. Omme, og Vorbasse holder åbent, når de frivillige bemander stederne. Med coronapasset i hånden kan du tage ophold i bibliotekernes åbne områder, samtidig med at du fortsat skal bruge mundbind, håndsprit og holde god afstand til andre, når du besøger os. For alle andre er det forsat muligt at bestille materialer via www.billundbib.dk og afhente dem ved bagindgangen (personaleindgangen) til Magion Biblioteket. Lånte materiale kan afleveres både i Magion og Billund Centret. Husk også at vore mange digitale bibliotektstilbud fortsat kan benyttes, ligesom vores lånesamarbejde, som giver dig mulighed for låne materiale fra alle landets biblioteker og afhente det på Billund Bibliotekerne, fortsat kører. 
 • Borgerservice: Borgerservice på både Magion Biblioteket samt i Billund Centret kan igen besøges, hvis du har bestilt tid og kan fremvise gyldigt coronapas samt ID (sundhedskort, kørekort, pas). I akutte tilfælde (fx ved mistet kørekort, udløbet pas inden udenlandsrejse inden for 2 uger o.l.) kan du kontakte Borgerservice på tlf. 79 72 70 15 med henblik på at blive tildelt en tid.
 • Tandplejen: Der er kun adgang på klinikkerne efter forudgående telefonisk kontakt, og hvis tiden er aftalt. Du kan ikke få en tid og skal heller ikke møde op på klinikkerne, hvis du selv eller en i din familie er sygdomsramt. Aflys derfor din tid hvis du føler dig den mindste smule syg, eller hvis du hoster. Du skal helst komme alene på klinikkerne, og børn må maks. have følgeskab af en voksen. Vi gør alt rent og spritter alt af mellem hver patient samt bærer visir, mundbind og ekstra kitler. Når du kommer i klinikken, skal du tage dit overtøj af samt vaske og spritte dine hænder af. Tandplejen kan kontaktes på tlf. 72 13 12 11 (kl. 08.00-10.30 og kl. 13-14).
 • Idrætsfaciliteter: Idrætshaller, svømmehaller og fitnesscentre er lukket for offentlig adgang til indendørs aktiviteter. Udendørs aktiviteter kan fortsat afvikles, dog vil der ikke være mulighed for adgang til omklædningsrum, klublokaler og mødelokaler.

 • Rådhuset/Jobcenter Billund: Rådhuset og dermed adgang til Jobcenter Billund er lukket. 

  Er eller bliver du ledig, mens vi holder lukket, skal du melde dig ledig på følgende måde:
  • Ved ansøgning om dagpenge skal du gøre dette via Jobnet.
  • Ved ansøgning om kontanthjælp skal du ringe på tlf. 79 72 77 77.
  • Er du sygemeldt og har brug for hjælp kan du ringe på telefon nr. 79 72 77 77.

   Du har mulighed for at aflevere fysiske breve i postkassen uden for rådhuset (Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted - du finder postkassen ved hovedindgangen til højre for svingsdørs-karrusellen og inde i indhakket).

   I SÆRLIGE tilfælde kan du få rådgivning ved fysisk fremmøde. Det vil ske efter en konkret vurdering. Du skal derfor kontakte Jobcentret på forhånd på tlf. 79 72 77 77.

   Modtager du i dag ydelser, vil det også forsætte under nedlukningen.

   Ansøgninger om kontant- og uddannelseshjælp vurderes efter modtagelse.

 • KompetenceCenter: KompetenceCenter Billund holder lukket. Henvendelser til KompetenceCenter Billund skal ske til på tlf. 79 72 77 77.

Læs mere om erhvervslivets muligheder for støtte fra Staten og Billund Kommune

Krav om mundbind

Der er p.t. krav om at bære mundbind/visir for personer på 12 år og derover ved besøg på følgende steder:

 • Sundheds- og ældreområdet (herunder kommunale sundhedstilbud, akutpladser, tandplejeklinikker, genoptræningsfaciliteter, plejecentre, plejeboliger, aflastningspladser samt visse dag-, klub- og botilbud m.v.)
 • Kulturinstitutioner (herunder museer, spillesteder, kunsthaller, biblioteker, kulturhuse m.v.)
 • Idræts- og foreningsfaciliteter (herunder idrætshaller, træningscentre, foreningslokaler m.v.)
 • Uddannelsesinstitutioner (herunder voksen- og efteruddannelser, musik- og kulturskoler m.v.)
 • Jobcentre- og borgerservicecentre (herunder rådhuset)

Kravet gælder som udgangspunkt alle lokaler, som offentligheden har adgang til i ovennævnte områder. Medarbejdere kan bortvise besøgende, som undlader at bære mundbind/visir.

Der er flere undtagelser til kravene. For eksempel er der ikke krav om mundbind, når man udøver sin idræts- eller sportsaktivitet. Man er desuden undtaget i omklædningsrum, samt når man går ud af omklædningsrummet i sit idrætstøj.

Udendørsarealer som genbrugspladserne er undtaget.

Er man i tvivl om reglerne, er man velkommen til at spørge hos den institution, man skal besøge.

Udlevering af gratis mundbind

Følgende personer med bopæl i kommunen kan få udleveret gratis mundbind til brug i kollektiv transport:

 • Kontanthjælpsmodtagere
 • Personer på integrationsydelse
 • Kommunens borgere tilhørende andre grupper af socialt udsatte
 • Skoleelever over 12 år,
  • hvor kommunen har befordringsforpligtelsen pga. afstand eller farlig skolevej.
  • der modtager specialundervisning i specialskoler og -klasser, hvor kommunen er forpligtet til befordring, og hvor transporten foregår i taxa.

For alle andre end skoleelever, hvor udleveringen sker på skolen, så kan de gratis mundbind hentes på:

 • Rådhuset i Jobbutikken, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted.
 • KompetenceCenter Billund, Tårnvej 135, 7200 Grindsted.

Der udleveres 5-10 stk. mundbind ad gangen.

Studerende, som ikke selv har økonomi til indkøb af mundbind, kan desuden modtage gratis mundbind til brug på deres uddannelsesinstitutioner. Er man tilknyttet en uddannelsesinstitution i Billund Kommune, skal man henvende sig i administrationen på den pågældende uddannelsesinstitution.

Studerende bosat i Billund Kommune, men som er tilknyttet en uddannelsesinstitution uden for kommunen, kan hente mundbind på ovenstående adresser.

Hvordan får og giver jeg bedst hjælp?

I den situation, som vi alle befinder os i kan flere have brug for hjælp ikke kun fra kommunen men også gennem mange af de tilbud, som frivillige organisationer står bag. På samme måde vil flere af os gerne hjælpe, hvor vi kan, hvilket både vores lokale og landsdækkende frivillige hjælpeorganisationer giver mulighed for.

Se hvordan du kan få og give hjælp under COVID-19

Hvor får jeg yderligere oplysning om Coronavirus, og hvordan jeg generelt skal forhold mig?

Få seneste viden om Coronavirussen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside  

Find information og svar på spørgsmål som rejsende dansker på Udenrigsministeriets hjemmeside

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside finder du nemt og hurtigt gode råd om, hvordan du bedst mulig sikrer dig mod at blive smittet. Desuden finder du blandt andet en oversigt over symptomer på smitte, information om hvordan du skal forholde dig, hvis du bliver syg, oversigt over lande, hvor Coronavirus er registreret og meget mere.