Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Seneste nyt om Coronavirus (COVID-19) - samlet overblik

Billund Kommune følger de anbefalinger, der løbende kommer fra myndighederne, og du kan her på siden holde dig orienteret om, hvad der er af ændringer i forhold til de kommunale tilbud og institutioner.

Smitteudvikling

Følg med i den seneste udvikling af smitte med COVID-19

Dataene opdateret hver dag kl. 14.

Få en kviktest

Fra 1. februar kan man få en kviktest i Billund Kommune. Det sker ved en mobil teststation, som skiftevis besøger vores byer i kommunen.

I den mobile teststation kan man gratis - og uden tidsbestilling eller henvisning fra læge - blive testet for COVID-19. Man skal blot møde op ved teststationen i det åbne tidsrum for at blive testet, og svaret får man inden for 15 minutter.

Se her, hvor teststationen holder

Testen gennemføres via podning i næse. Alle fra fem år og op kan blive testet. Børn under 15 år skal dog følges af forælder eller værge.

Kviktesten kan ikke bruges som dokumentation ved udrejse af Danmark, og det er ikke muligt at få skriftlig dokumentation på testen. Et negativt testresultat kan ikke udelukke, at man alligevel er smittet med COVID-19. Hvis man skal mødes med nogen, der er særligt sårbar overfor COVID-19, bør man overveje at tage en almindelig test (PCR-test).

Hvis du har (milde) symptomer eller bliver testet positiv for COVID-19

Ved symptomer på COVID-19 er det vigtigt, at du følger myndighedernes retningslinjer, som blandt andet indebærer, at du straks går i selvisolation. Det gælder også, mens du venter svar på din coronatest. Dog indebærer den nuværende teststrategi, at du ved milde symptomer selv kan bestille tid til test på www.coronaprover.dk. Ved et positivt testresultat skal du følge retningslinjerne for selvisolation m.m.

Du skal altid ringe til din læge:

 • Hvis du har symptomer på COVID-19, og føler dig så syg, at du gerne vil tale med en læge.
 • Hvis du er bekymret eller i tvivl.
 • Hvis det drejer sig om et barn under 2 år.

Du kan selv booke tid til test på www.coronaprover.dk:

 • Hvis du har symptomer, der kunne være COVID-19, men ikke føler dig så syg, at du har behov for at tale med din læge.
 • Hvis du har været i nær kontakt med en smittet og er blevet henvist til test af Coronaopsporingen
 • Hvis du ønsker en test af anden årsag

Læs på Sundhedstyrelsens hjemmeside, hvordan du skal forholde dig, når du har symptomer på COVID-19

Er du blevet testet positiv for COVID-19?

Hvis du modtager et positivt testsvar, så vil en medarbejder fra Sundhedsstyrelsens team for coronaopsporing kontakte dig og hjælpe dig med at kontakte relevante personer, som du kan risikere at have smittet. Når børn er smittet, er det vigtigt, at du som forældre eller værge hurtigst muligt sørger for at underrette skole, daginstitution med mere. 

Læs hvordan du skal forholde dig til et positivt testsvar på Sundhedstyrelsens hjemmeside

For specifikke områder og lokationer gælder følgende

 • Besøg hos borgere tilknyttet plejecentre mv.:
  • Vi opfordrer alle til at bære mundbind under besøget også i borgerens bolig. Den besøgende SKAL dog bære mundbind ved gennemgang i fælles- og beboerarealer på et plejecenter, botilbud mv. Mundbind tages på ved ankomst. Der udleveres gratis mundbind på den kommunale lokation. 
  • Ved besøg både på og udenfor plejecentrene:
   • Her skal Sundhedsstyrelsens 5 generelle råd overholdes:
    1. Vask hænder tit, eller brug håndsprit (alkohol 70 - 85 % tilsat glycerol).
    2. Host eller nys i dit ærme.
    3. Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.
    4. Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen.
    5. Hold afstand på to meter og bed andre tage hensyn.
  • Følgende forhold, som bygger på Sundhedsstyrelsens fem generelle råd, skal overholdes ved alle besøg:
   • Beboeren skal have udført håndhygiejne og spritte sine hænder af før og efter besøget.
   • Der skal holdes mindst 1 meters afstand. Ved personer i øger risiko holdes 2 meters afstand.
   • Ved tegn på symptomer kontaktes ledelsen STRAKS – kontakt egen læge med henblik på test. 
   • Den pårørende orienteres om retningslinje for besøget fx gennem opslag og pjecer. Se informationen 'Til pårørende - beskyt beboere og personale'.
   • Beboere, der har vanskeligt ved at efterkomme retningslinjerne, fx beboere med kognitive skader, skal vurderes af personalet og hjælpes med socialpædagogiske tiltag ved besøg.
   • De pårørende foretager en grundig rengøring med aftørring af kontaktoverflade, fx dørhåndtag, lyskontakter, vandhaner, toilet, bord og stole efter besøget ved afspritning – alternativt med vand og sæbe dvs. almindeligt rengøringsmiddel, hvor sprit ikke kan anvendes.
   • Den pårørende skal skrive sit navn og dato for besøget på en seddel på beboerens stue i tilfælde af smitteopsporing.
 • Besøg hos botilbud:
  • Social & Indenrigsministeriet har påbudt Billund Kommune at indføre besøgsrestriktioner på botilbuddene Sydtoften 381 og Bo-Lindegården, da de botilbud omfatter borgere fra særlige risikogrupper. Restriktionerne betyder, at beboerne kun må modtage besøg udendørs.
   • Der er dog følgende undtagelser:
    • Besøg indendørs kan finde sted i en kritisk situation (En kritisk situation er: 1) Besøg hos kritisk syg eller døende person. 2) Besøg af forældre hos barn under 18 år. 3) Besøg af pårørende hos en voksen person med stærk kognitiv funktionsnedsættelse.
    • Beboerne må udpege to faste besøgspersoner, som stadig kan komme på besøg indendørs.
  • De øvrige botilbud er ikke underlagt restriktioner. Det er derfor stadig muligt at afvikle både inden- og udendørs besøg, og nedenstående restriktioner er stadig gældende.
  • Ledelsen på § 107 og 108 botilbud kan midlertidigt beslutte at begrænse eller helt at afskære besøgendes adgang til botilbuddet for at minimere smitterisiko. Beslutningen kan ske enten i forbindelse med et konkret smitteudbrud, eller hvis en eller flere borgere eller medarbejdere på tilbuddet tilhører personer i øget risiko. 
  • Der lukkes øjeblikkeligt ned for besøg ved bekræftet smitte eller mistanke om smitte, indtil testsvar foreligger.
  • Følgende forhold, som bygger på Sundhedsstyrelsens fem generelle råd, skal overholdes ved alle besøg:
   • Beboeren skal have udført håndhygiejne og spritte sine hænder af før og efter besøget.
   • Der skal holdes mindst 1 meters afstand. Ved personer i øger risiko holdes 2 meters afstand.
   • Ved tegn på symptomer kontaktes ledelsen STRAKS – kontakt egen læge med henblik på test. 
   • Den pårørende orienteres om retningslinje for besøget fx gennem opslag og pjecer. Se informationen 'Til pårørende - beskyt beboere og personale'.
   • Beboere, der har vanskeligt ved at efterkomme retningslinjerne, fx beboere med kognitive skader, skal vurderes af personalet og hjælpes med socialpædagogiske tiltag ved besøg.
   • De pårørende foretager en grundig rengøring med aftørring af kontaktoverflade, fx dørhåndtag, lyskontakter, vandhaner, toilet, bord og stole efter besøget ved afspritning – alternativt med vand og sæbe dvs. almindeligt rengøringsmiddel, hvor sprit ikke kan anvendes.
   • Den pårørende skal skrive sit navn og dato for besøget på en seddel på beboerens stue i tilfælde af smitteopsporing.
   • Den besøgende på et plejecenter, botilbud mv. skal bære mundbind ved gennemgang i fælles- og beboerarealer. Mundbind tages på ved ankomst. Der udleveres gratis mundbind på den kommunale lokation. Vi anbefaler desuden, at der bæres mundbind under besøget i borgerens lejlighed. 
  • Indendørs besøg:
   • Der må højest være 1-2 personer på besøg ad gangen
   • Besøget skal foregå i beboerens bolig eller udendørs. Ingen besøg foregår på fællesarealer.
   • Hvis der er direkte adgang til beboerens bolig gennem fx terrassedør, skal denne så vidt muligt anvendes som ind- og udgang.
   • Skal den pårørende bevæge sig gennem fællesarealer, skal dette uden den pårørende berører kontaktflader. Når besøget er slut, forlader den pårørende med det samme tilbuddet uden at berøre kontaktflader. Den pårørende må således ikke opholde sig i fællesarealer, anvende toiletter eller have kontakt til andre beboere/personer.
   • Den pårørende skal så vidt muligt undgå at røre ved genstande i beboerens bolig.
   • Luft ud i beboerens bolig eller besøgsrummet under eller efter besøget.
   • Pårørende må ikke opholde sig i besøgsrummet samtidig med personalet. Vi opfordrer derfor til, at pårørende forlader beboerens bolig eller besøgsrum, mens personalet udfører deres opgaver. 
  • Besøg ud af huset:
  • Der skal sikres god håndhygiejne efter hjemkomst, og Sundhedsstyrelsens 5 generelle råd skal overholdes:
   1. Vask hænder tit, eller brug håndsprit (alkohol 70 - 85 % tilsat glycerol).
   2. Host eller nys i dit ærme.
   3. Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt.
   4. Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen.
   5. Hold afstand og bed andre tage hensyn.
  • Beboeren skal ikke længere afskærmes i 48 timer efter besøg udenfor tilbuddet, fx efter besøg ved pårørende.
 • Skoler: Elever i 0.-4. klasse modtager igen undervisning ved fysisk fremmøde alle hverdage, mens elever i 5.-10. klasse p.t. kan møde skiftevis ind til fysisk undervisning hver 2. uge.  
   
  • Der er nødpasning i SFO på hverdage for følgende:
   • Børn under 10 år, hvis forældre er kritisk personale eller privatansatte, der ikke er hjemsendt.

   • Elever på alle klassetrin i specialskoler eller specialklasser.

   • Elever med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov.

   • Elever, som er omfattet af krav om sprogprøver.

 • Derudover følges disse fælles principper på kommunens skoler:
  • Undervisningen tilrettelægges, sådan at myndighedernes anbefalinger følges. Eleverne skal undervises i den fulde række af fag.
  • Der vil være fokus på god håndhygiejne med hyppig håndvask.
  • Elever og lærer skal holde 1 meters afstand og 2 meters afstand mellem læreren og første række af elever. Der er dog ikke samme krav til afstand ved børn, som går i samme klasse. 
  • Elevernes klasse skal være udgangspunkt for alle aktiviteter i skolen, så elevernes kontakt klasserne imellem minimeres. Dog er det muligt for elever at skifte lokale og dermed benytte faglokaler eller have undervisning med elever fra andre klasser, når det er en forudsætning for, at undervisning kan gennemføres, fx når det gælder valgfag. Skolen skal dog kunne opretholde den nødvendige rengøringsstandard.
  • Pauser og frikvarterer afholdes klassevist 
  • For elever, der går i SFO, koordineres holdsammensætningen, så elevernes kontakt klasserne imellem minimeres.

 • Biblioteker: Billund Bibliotekerne holder lukket. Det vil forsat være muligt at bestille materialer via hjemmesiden www.billundbib.dk og afhente det i Magion Biblioteket som en slags "take away".
  • Billund Bibliotek og filialerne i Vorbasse og Sdr. Omme er helt lukkede, da de er placeret i centre, der er lukket.
  • Bibliotekernes digitale tilbud er dog åbent i hele perioden. Bibliotekerne er desuden med i det interurbane lånesamarbejde. Dvs. at borgerne i hele landet kan bestille materiale hos Billund Bibliotekerne og omvendt. 

 • Borgerservice: Borgerservice har kun åbent for akutte henvendelser. Det vil sige, at du skal ringe på tlf. 79 72 70 15 og visiteres til en tid. Det er ikke bestemte henvendelser, der kan betegnes som akutte, men mere henvendelsens karakter. Akutte henvendelser er således henvendelser, der ikke kan udsættes. Rent praktisk vil borgere med tidsbestilling skulle vente uden for Magion Bibliotekets bagindgang, indtil de bliver afhentet af en borgerservicemedarbejder.
 • Tandplejen: Der er kun adgang på klinikkerne efter forudgående telefonisk kontakt, og hvis tiden er aftalt. Du kan ikke få en tid og skal heller ikke møde op på klinikkerne, hvis du selv eller en i din familie er sygdomsramt. Aflys derfor din tid hvis du føler dig den mindste smule syg, eller hvis du hoster. Du skal helst komme alene på klinikkerne, og børn må maks. have følgeskab af en voksen. Vi gør alt rent og spritter alt af mellem hver patient samt bærer visir, mundbind og ekstra kitler. Når du kommer i klinikken, skal du tage dit overtøj af samt vaske og spritte dine hænder af. Tandplejen kan kontaktes på tlf. 72 13 12 11 (kl. 08.00-10.30 og kl. 13-14).
 • Idrætsfaciliteter: Idrætshaller, svømmehaller og fitnesscentre er lukket for offentlig adgang til indendørs aktiviteter. Udendørs aktiviteter kan fortsat afvikles, dog vil der ikke være mulighed for adgang til omklædningsrum, klublokaler og mødelokaler.

 • Rådhuset/Jobcenter Billund: Rådhuset og dermed adgang til Jobcenter Billund er lukket. 

  Er eller bliver du ledig, mens vi holder lukket, skal du melde dig ledig på følgende måde:
  • Ved ansøgning om dagpenge skal du gøre dette via Jobnet.
  • Ved ansøgning om kontanthjælp skal du ringe på tlf. 79 72 77 77.
  • Er du sygemeldt og har brug for hjælp kan du ringe på telefon nr. 79 72 77 77.

   Du har mulighed for at aflevere fysiske breve i postkassen uden for rådhuset (Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted - du finder postkassen ved hovedindgangen til højre for svingsdørs-karrusellen og inde i indhakket).

   I SÆRLIGE tilfælde kan du få rådgivning ved fysisk fremmøde. Det vil ske efter en konkret vurdering. Du skal derfor kontakte Jobcentret på forhånd på tlf. 79 72 77 77.

   Modtager du i dag ydelser, vil det også forsætte under nedlukningen.

   Ansøgninger om kontant- og uddannelseshjælp vurderes efter modtagelse.

 • KompetenceCenter: KompetenceCenter Billund holder lukket. Henvendelser til KompetenceCenter Billund skal ske til på tlf. 79 72 77 77.

 • Kulturinstitutioner: Kulturinstitutioner og museer har lukket for offentlig adgang.

Læs mere om erhvervslivets muligheder for støtte fra Staten og Billund Kommune

Krav om mundbind

Der er p.t. krav om at bære mundbind/visir for personer på 12 år og derover ved besøg på følgende steder:

 • Sundheds- og ældreområdet (herunder kommunale sundhedstilbud, akutpladser, tandplejeklinikker, genoptræningsfaciliteter, plejecentre, plejeboliger, aflastningspladser samt visse dag-, klub- og botilbud m.v.)
 • Kulturinstitutioner (herunder museer, spillesteder, kunsthaller, biblioteker, kulturhuse m.v.)
 • Idræts- og foreningsfaciliteter (herunder idrætshaller, træningscentre, foreningslokaler m.v.)
 • Uddannelsesinstitutioner (herunder voksen- og efteruddannelser, musik- og kulturskoler m.v.)
 • Jobcentre- og borgerservicecentre (herunder rådhuset)

Kravet gælder som udgangspunkt alle lokaler, som offentligheden har adgang til i ovennævnte områder. Medarbejdere kan bortvise besøgende, som undlader at bære mundbind/visir.

Der er flere undtagelser til kravene. For eksempel er der ikke krav om mundbind, når man udøver sin idræts- eller sportsaktivitet. Man er desuden undtaget i omklædningsrum, samt når man går ud af omklædningsrummet i sit idrætstøj.

Udendørsarealer som genbrugspladserne er undtaget.

Er man i tvivl om reglerne, er man velkommen til at spørge hos den institution, man skal besøge.

Udlevering af gratis mundbind

Følgende personer med bopæl i kommunen kan få udleveret gratis mundbind til brug i kollektiv transport:

 • Kontanthjælpsmodtagere
 • Personer på integrationsydelse
 • Kommunens borgere tilhørende andre grupper af socialt udsatte
 • Skoleelever over 12 år,
  • hvor kommunen har befordringsforpligtelsen pga. afstand eller farlig skolevej.
  • der modtager specialundervisning i specialskoler og -klasser, hvor kommunen er forpligtet til befordring, og hvor transporten foregår i taxa.

For alle andre end skoleelever, hvor udleveringen sker på skolen, så kan de gratis mundbind hentes på:

 • Rådhuset i Jobbutikken, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted.
 • KompetenceCenter Billund, Tårnvej 135, 7200 Grindsted.

Der udleveres 5-10 stk. mundbind ad gangen.

Studerende, som ikke selv har økonomi til indkøb af mundbind, kan desuden modtage gratis mundbind til brug på deres uddannelsesinstitutioner. Er man tilknyttet en uddannelsesinstitution i Billund Kommune, skal man henvende sig i administrationen på den pågældende uddannelsesinstitution.

Studerende bosat i Billund Kommune, men som er tilknyttet en uddannelsesinstitution uden for kommunen, kan hente mundbind på ovenstående adresser.

Hvordan får og giver jeg bedst hjælp?

I den situation, som vi alle befinder os i kan flere have brug for hjælp ikke kun fra kommunen men også gennem mange af de tilbud, som frivillige organisationer står bag. På samme måde vil flere af os gerne hjælpe, hvor vi kan, hvilket både vores lokale og landsdækkende frivillige hjælpeorganisationer giver mulighed for.

Se hvordan du kan få og give hjælp under COVID-19

Hvor får jeg yderligere oplysning om Coronavirus, og hvordan jeg generelt skal forhold mig?

Få seneste viden om Coronavirussen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside  

Find information og svar på spørgsmål som rejsende dansker på Udenrigsministeriets hjemmeside

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside finder du nemt og hurtigt gode råd om, hvordan du bedst mulig sikrer dig mod at blive smittet. Desuden finder du blandt andet en oversigt over symptomer på smitte, information om hvordan du skal forholde dig, hvis du bliver syg, oversigt over lande, hvor Coronavirus er registreret og meget mere.