Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Vintervedligeholdelse

Billund Kommune tilstræber en effektiv snerydning og glatførebekæmpelse. Pligterne påhviler dels kommunen og dels borgerne.

Grundejerens opgave

Som grundejer har du ansvaret for, at der er sikker adgang til din ejendom for postbud, avisbude, renovationsarbejdere, m.fl. Dine opgaver er forskellige, alt efter om din ejendom ligger ved offentlig eller privat fællesvej.

Ligger din grund ved offentlig vej eller sti?

Hvis din ejendom ligger ved offentlig fortov eller sti, skal du rydde sne, hurtigst muligt efter snefald, og gruse eller salte når det er glat. Du har pligt til at udføre snerydning og glatførebekæmpelse i tidsrummet fra ca. 7.00 til 22.00.

Ligger din grund ved privat fællesvej eller sti?

Hvis din ejendom ligger ved en privat fællesvej eller sti, , skal du rydde sne umiddelbart efter snefald, og gruse eller salte, når det er glat. Du har pligt til at gøre dette på hele vej- og stiarealet, det vil sige kørebane, fortov og stier.

Bor du på landet?

På landet skal den der har vedligeholdelsespligten sørge for ovenstående.

Pligten kan overdrages til en anden

Hvis pligten skal overdrages til en anden, skal du sende en skriftlig aftale til kommunens godkendelse.

Kommunens opgave

Billund Kommune har ansvaret for ca. 700 km offentlige veje. Vejnettet i kommunen er opdelt i 4 vejklasser og 4 stiklasser - klasse 1 - 4 veje samt klasse 1 - 4 stier.

Billund Kommune koncentrerer sig mest om klasse-1 vejene.

Prioriteringen er aftalt med politiet og fastlagt ud fra vejenes betydning for færdslen, hvor klasse-1 vejene har første prioritet. Her er risikoen for ulykker størst. På mindre veje på landet og på boligvejene i byerne vil vintervejret sjældent medføre alvorlige ulykker. Derfor ryddes de til sidst.

 • Klasse-1 veje: Tilstræbes holdt farbare uden gener på alle tider af døgnet.
 • Klasse-2 veje: Tilstræbes holdt farbare indenfor tidsrummet kl. 05.00 - 21.00.
 • Klasse-3 veje: Tilstræbes holdt farbare indenfor normal arbejdstid.
 • Klasse-4 veje: Saltes kun undtagelsesvis, og kun i det omfang de øvrige opgaver tillader det.

 

 • Klasse-1 stier: Tilstræbes holdt farbare uden gener indenfor tidsrummet kl 05.00 - 19.00 alle ugens dage.
 • Klasse-2 stier: Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener på hverdage i tidsrummet kl. 06.00 - 17.00.
 • Klasse-3 stier: Sneryddes og gruses kun undtagelsesvis, og kun i det omfang de øvrige opgaver tillader det.
 • Klasse-4 stier: Sneryddes og gruses ikke.

Et tilbagevendende problem ved de offentlige veje er snevoldene ud for de private overkørsler som opstår når sneploven passere. Vi kan desværre ikke tilbyde at fjerne disse, da der er mange af dem i kommunen. Derfor beder vi venligst grundejerne om selv at gøre dette stykke arbejde.

Se kort over de berørte veje. Søg på din adresse inde på siden

Se kort over de berørte stier og pladser. Søg på din adresse inde på siden

Se kort over de berørte fortove. Søg på din adresse inde på siden

Vejdirektoratets opgave

At rydde statsveje og stier langs statsvejene i følgende byer. Saltning og snerydning sker hele døgnet.

 • Sdr. Omme: Hovedgaden og Grindstedvej
 • Hejnsvig: Bredgade
 • Vorbasse: Nørregade og Østergade
 • Billund: Rundkørslen ved Grindstedvej / Lufthavnsvej og rundkørslen ved Lufthavnsvej / Båstlundvej
 • Grindsted: Tingvejen – fra Søndre Boulevard til Søndre Ringvej og Vejle Landevej – fra de vestlige til-/frakørselsramper ved Tingvejen til rundkørslen Vejle Landevej / Odinsvej

Da Vejdirektoratets entreprenør også udfører vintertjeneste i andre kommuner end Billund Kommune, forventer vi at der kan opstå situationer, hvor der på visse strækninger ikke er en sammenhængende snerydning/glatførebekæmpelse.

Fejl og mangler for statsveje og stier langs statsvejene kan meldes på telefon: 80 20 20 60.

Du kan finde mere detaljeret information på Vejdirektoratets hjemmeside