Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Trafiksikkerhedsplan 2020-2024

Det skal være sikkert at færdes i trafikken i Billund Kommune. Uanset om du går, kører på cykel eller i bil, så må ingen komme alvorligt til skade eller blive dræbt på det kommunale vejnet. Det kræver derfor en ekstra indsats, at lette såvel som hårde trafikanter sikres bedst muligt.

Trafiksikkerhedsplan 2020-2024 skal gøre Billund Kommune mere trafiksikker og tryg at færdes i som trafikant. Det gøres ved at belyse de trafiksikkerhedsmæssige problemer, der er konstateret ved hjælp af politiregistrerede uheld samt tilbagemeldinger fra skoler, børnehaver, virksomheder samt borgerhenvendelser, som i øvrigt er indhentet i samarbejde med mobilitetsplanen for Billund by.

Trafiksikkerhedsplanen indeholder forslag til 31 anlægsprojekter samt en række kampagne- og kommunikationstiltag. Man kan nemlig ikke alene bygge sig ud af problemerne, da trafikadfærd er repræsenteret i 99 % af alle uheld. Derfor er kampagne- og kommunikationsindsatsen mindst lige så vigtig. 

Trafiksikkerhedsplan 2020-2024 er bygget op omkring 7 politisk udvalgte fokusområder, som er centrale for det strategiske arbejde med at højne trafiksikkerheden:

  • Uheldsbelastede lokaliteter
  • Trafiksikkerhedsinspektion
  • Tryghed ved skoler og børnehaver
  • Trafikpolitik for skoler og børnehaver
  • Turister
  • Borgerhenvendelse
  • Kampagner og Kommunikation

Trafiksikkerhedsplan 2020-2024 understøtter desuden arbejdet i sundhedssektoren, da et virkemiddel til mere fysisk aktivitet kan være at skabe trygge og sikre muligheder for at færdes i trafikken som borger. Det vil således medføre en lang række fordele og besparelser på sundhedsområdet og gøres blandt andet ved at sikre, at fremtidens trafikanter/mobilister får sunde og fornuftige transportvalg allerede som børn, som vil præge dem også som voksne.

 

Trafiksikkerhedsplanen kan ses her(se øverst på næste side)