Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Trafikafviklingsplan

Afviklingen af trafikken kan i perioder af året være en stor udfordring for Billunds indbyggere, erhvervsdrivende og besøgende – en udfordring, der forventes at blive større som følge af de mange udviklingsprojekter i byen, herunder LEGO House. Billund Kommune har derfor lavet en trafikafviklingsplan for Billund by, således at byens overordnede trafikstruktur sikres de kommende år.

Trafikken i Billund by udfordres især i sommerhalvåret af en fortsat trafikvækst, som især er rettet mod byens store turistattraktioner. Nye trafikmønstre og måder at bruge byen på, vil også opstå i takt med omdannelsen af bymidten med bl.a. LEGO House og de tilhørende parkeringsmuligheder, som vil tiltrække flere besøgende hele året.

 

Med Trafikafviklingsplanen er der skabt et planmæssigt grundlag for at sikre, at der tages hånd om nuværende og fremtidige trafikale problemer i Billund by, og at det samtidig sikres, at alle typer af trafikanter tilgodeses. Dette gælder den store andel af besøgende til attraktionerne, som primært kommer i bil, byens borgere der skal bo, færdes og opholde sig i byen, samt de mange fodgængere og cyklister, som skal kunne færdes trygt og sikkert i alle dele af byen på alle tider af året.

 

Indholdet i Trafikafviklingsplanen vil sandsynligvis være i konflikt med Visionsplanen på flere områder, herunder fredeliggørelse af Vejlevej. I den forbindelse skal det understreges, at Trafikafviklingsplanen har fokus på nuværende og kendte kommende trafikale udfordringer på kort sigt, hvor Visionsplanen har et meget længere tidsperspektiv og kræver på flere områder en fuldstændig revurdering af den samlede infrastruktur i Billund by og omegn.

 

En god planlægning forudsætter altid lokal opbakning og forankring. Derfor er Trafikafviklingsplanen blevet udarbejdet i en proces, hvor Billund Kommune har inddraget interessenter og borgere i en åben dialog om planens grundlag og indhold.

 

Trafikafviklingsplanen kan ses her