Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Projekter i Billund bymidte

Anlægsarbejdet med de nye Torve & Pladser i Billund Centrum skrider frem efter planen. Arbejdet med etape 1 og 2 på Rådhuspladsen fortsætter efter planen indtil starten af juni

Anlægsarbejdet med de nye Torve & Pladser i Billund Centrum skrider frem efter planen. Arbejdet med etape 1 og 2 på Rådhuspladsen fortsætter efter planen indtil starten af juni.

 Der vil som udgangspunkt fortsat være muligt med gennemkørsel på Rådhuspladsen, men der kan være enkelte gravearbejder på tværs af vejen af en dags varighed.

Samtidig er der gang i forberedelserne til de næste etaper, og det betyder blandt andet at Skurbyen skal flyttes. Selve arbejdet med at flytte Skurbyen går i gang fra går i gang fra mandag den 13. marts, hvor området bliver indhegnet.  

Det betyder en ny midlertidig adgangsvej til P-pladserne tættest på SuperBrugsen, der er allerede er etableret.

 

Flytning af Skurby marts 2017

 

Historien

LEGO House bliver mere og mere markant i bybilledet i Billund, og nu begynder Billund Kommune arbejdet med at skabe de offentlige rum og omgivelser, der harmonerer med byen og funktionerne i og omkring LEGO House.

BIG Bjarke Ingels Group har udarbejdet et dispositionsforslag til de nye torve & pladser, og Billund Kommune har valgt Kuben Management som bygherrerådgiver, og der er indgået et samarbejde med KIRKBI og Billund Vand om det videre forløb.       

Teknik & Miljøudvalget i Billund Kommune anbefalede den 10. november 2015, at der gennemføres en projektkonkurrence. Fem team er indbudt til at komme med bud på, hvordan opgaven løses i forhold til det skitseprojekt som BIG - Bjarke Ingels Group har lavet og i forhold til den nye Visionsplan for Børnenes Hovedstad Billund, som blev offentliggjort ved stormødet i Billund Idrætscenter onsdag den 25. november 2015.

Onsdag den 2. december 2015 var der møde med naboer til de nye pladser omkring LEGO House. På mødet kom der gode og konkrete input, som kommunens bygherrerådgiver, Kuben, formidler videre til konkurrencedeltagerne.

Byggeriet koordineres i tæt samarbejde med LEGO House. Den fysiske etablering af pladserne påbegyndes efter planen i  januar 2017 og forventes at være færdig samtidig med den officielle åbning af LEGO House i efteråret 2017. Det er K.G. Hansen & Sønner A/S, der har vundet opgaven med at anlægge de nye Torve & Pladser.

 

 Se dispositionsforslaget fra BIG her