Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Legepladser

Billund Kommune har høje ambitioner om udvikling af legepladser. Legepladserne skal være sikre at benytte, give en god oplevelse for brugerne, og generelt fremstå indbydende.

Billund Kommune har et stort antal legepladser i forhold til befolkningsgrundlaget. Der er i praksis et stort spænd i kvalitet, indhold, størrelse og fordeling. Det er en vigtig opgave fremover at udligne denne ulighed og sikre gode kommunale legepladser.

 

Legepladstilsyn

Alle legepladser på kommunale fællesarealer og institutioner skal tilses med jævne mellemrum af kommunen legepladsinspektører, for at gennemgå sikkerheden. Der udarbejdes en inspektionsrapport, hvor eventuelle fejl og mangler registreres. Det vurderes af legepladsinspektøren, i hvilket omfang registreringerne skal udbedres.

 

Ønsker om forbedringer

Forvaltningen modtager ofte henvendelser, hvor der gøres opmærksom på tilstanden, og med ønsker om forbedringer. Forvaltningen har et begrænset driftsbudget til vedligehold og udbedring af skader, og kan være nødsaget til at fjerne inventar, som ikke lever op til kravet om sikkerhed.

Hvis du har spørgsmål til en af kommunens legepladser er du velkommen til at kontakte legepladsinspektør Louise Lindtofte Skjærbæk.

 

Legepladsstrategi og Helhedsplan

Der er afsat midler til udarbejdelse af en strategi og helhedsplan, som skal anvise de fremtidige indsatser i kommunens legepladser. De udpegede indsatser skal være pejlemærker for den fremtidige udvikling af legepladser i Billund Kommune, og bliver igangsat og gennemført hen over 2017-18. Indsatserne kommer til at bestå af nedlæggelser, renoveringer, nyanlæg og borgersamarbejder til forbedringer udvalgte steder. Der bliver således tale om demonstrationsprojekter, som ikke kommer til at løse den samlede situation med kommunes mange legepladser.

Hvis du vil vide mere om strategien og helhedsplanen, og eventuelt ønsker at indgå i et borgersamarbejde, kan du kontakte projektleder Thomas Andersen.