Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Klip din hæk – beskær dit træ

Du skal som grundejer sørge for, at din hæk eller dit træ ikke hænger ud over sti, fortov eller vej.

Har du en hæk eller et træ som er vokser ud over fortov, sti eller vej? Så er det dit ansvar, at beplantningen holdes på din egen grund.

Du kan som grundejer blive pålagt at beskære din hæk eller dit træ, hvis det er til gene for gående på fortovet eller kørende på vejen.

Hvis beplantningen ikke beskæres inden for tidsfristen, har vi lov til at lade arbejdet udføre på din regning.

 

Sådan skal din hæk eller dit træ klippes:

Din hæk eller dit træ skal klippes, så den overholder disse regler:

  • en fri passage på mindst 1,5 meter i bredden på fortovet.
  • en frihøjde på mindst 2,5 meter over fortov og cykelsti.
  • en frihøjde på mindst 4,5 meter over vejen.

 

Oplever du gener fra træer?

Hvis du oplever gener fra træer, som står tæt på dit hus, kan du kontakte Park & Vej Drift på tlf. 79 72 71 10 eller send en sikker mail til Park og Vej Drift (som borger).

Træer bliver som hovedregel ikke fældet eller beskåret hvis årsagerne er:

  • manglende udsigt fra din grund
  • skygge på din grund
  • blade, kviste eller frø på dit tag, tagrende eller have

 

Sådan klipper du dit hegn på landet:

Hvis du ejer hegn på landet, er det dit eget ansvar at få klippet hegnet, så det ikke generer trafikken på vejen. Beplantningen skal klippes, så der er en frihøjde på mindst 4,5 meter over vejen.