Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hække og træer

Hække og træer er til glæde og gavn for både den private grundejer og offentligheden på kommunens grønne arealer og vejstrækninger. For at undgå at genere hinanden, er der nogle regler og retningslinjer, som sikrer at vi alle kan være her.

Både som privat grundejer og som offentlige forvaltning, er der forpligtelser for vedligeholdet af det offentlige rum. Det handler om tilgængelighed, oversigtsforhold og sikkerhed, og nedenfor er samlet en række almindelige bestemmelser og ofte stillede spørgsmål om bevoksning i byen.

Fritrumsprofilet

Fritrumsbeskæring langs færdselsarealer udføres, så vejen til enhver tid opfylder kravene til trafiksikkerhed og gennemførelse af vejens drift. Ligeledes skal færdsel på fortove rabatter og stier skal kunne ske uhindret. Det er grundejerens forpligtelse at holde beplantningen væk fra fritrumsprofilet. Nedenfor er en illustration, som angiver de vejledende mål:

 

Gener fra store træer

Træer i byen og langs veje er en vigtig del af en attraktiv grøn by, og har betydning for funktionelle, æstetiske og biologiske forhold til gavn for mennesker. Men træer kan også være anledning til problemer, hvis rødder laver skader på fortove, er risikotræer med råd, eller giver nabogener i form af skygge og bladfald.

Ved en borgerhenvendelse om beskæring eller fældning af træer, følger Park og Vej op med afgørelse og tilbagemelding. Du kan læse mere om de politisk vedtagne retningslinjer for borgerhenvendelser om træer, og hvornår der kan forventes en imødekommelse, og hvornår der ikke kan. 

 

Park og Vejs praksis for henvendelser om træer