Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Dit ansvar som grundejer

Som grundejer har du visse forpligtelser i forhold til den vej, fortov eller sti, der grænser op til din ejendom og her kan du få overblik over hvilke det er. At sikre et pænt og ryddeligt fortov er eksempelvis husejerens eget ansvar også selvom kommunen giver en hjælpende hånd flere steder.

Som grundejer skal du:

  • feje, samt fjerne affald og ukrudt på fortovet
  • klippe hække, buske og træer, så de ikke vokser ud over grundens skel
  • beskære hække og øvrig beplantning på hjørnegrunde ved veje altid holdes i en højde på maksimalt 80 cm. for at bevare den frie oversigt for trafikanterne - Se beskæring af beplantning.
  • beskære beplantning og grene fra større træer der vokser ud over egen grund, så de ikke generer den gående og kørende trafik. Grene må ikke dække skilte og lygtepæle
  • holde fortov og indkørsel fri for sne og is
  • holde din indkørsel fri og i øvrigt hjælpe skraldemanden