Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Dit ansvar som grundejer

Som grundejer har du visse forpligtelser i forhold til den vej, fortov eller sti, der grænser op til din ejendom. At sikre et pænt og ryddeligt fortov er eksempelvis dit eget ansvar også selvom kommunen giver en hjælpende hånd flere steder.

På fortovet skal du

  • Feje, samt fjerne affald og ukrudt på fortovet.
  • Fjerne affald og andet, der er særligt forurenende, eller som kan genere færdslen.

 

Du skal passe beplantning ved at

  • Klippe hække, buske og træer, så de ikke vokser ud over grundens skel.
  • Beskære hække og øvrig beplantning på hjørnegrunde i en højde op maksimalt 80 cm, for at bevare den frie oversigt for trafikanterne.
  • Beskære beplantning og grene fra større træer der vokser ud over egen grund, så de ikke generer den gående og kørende trafik. Grene må ikke dække skilte og lygtepæle

Find flere informationer under Klip din hæk - beskær dit træ

 

Når vintervejret sætter ind skal du

  • Holde fortov og indkørsel fri for sne.
  • Gruse eller salte, når det er glat.

Find flere informationer under Snerydning og saltning