Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Dit ansvar som grundejer

Som grundejer har du visse forpligtelser i forhold til den vej, fortov eller sti, der grænser op til din ejendom.

Som grundejer skal du:

  • feje, samt fjerne affald og ukrudt på fortovet
  • klippe hække, buske og træer, så de ikke vokser ud over grundens skel
  • beskære hække og øvrig beplantning på hjørnegrunde ved veje altid holdes i en højde på maksimalt 80 cm. for at bevare den frie oversigt for trafikanterne - Se beskæring af beplantning.
  • beskære beplantning og grene fra større træer der vokser ud over egen grund, så de ikke generer den gående og kørende trafik. Grene må ikke dække skilte og lygtepæle
  • holde fortov og indkørsel fri for sne og is
  • holde din indkørsel fri og i øvrigt hjælpe skraldemanden